UNTRR


Conferința UNTRR privind Pachetul Rutier – O DEZBATERE DESCHISĂ CU COMISIA EUROPEANĂ ASUPRA VIITORULUI TRANSPORTATORILOR ROMÂNI ÎNTR-O EUROPĂ ÎN MIȘCARE

Conferința UNTRR privind Pachetul Rutier – O DEZBATERE DESCHISĂ CU COMISIA EUROPEANĂ ASUPRA VIITORULUI TRANSPORTATORILOR ROMÂNI ÎNTR-O EUROPĂ ÎN MIȘCARE

 În data 21.09.2017 la HOTEL CROWNE PLAZA – BUCUREȘTI a avut loc Conferința UNTRR „EUROPA ÎN MIȘCARE„

Prin această conferință UNTRR și-a propus să ofere transportatorilor rutieri români posibilitatea unei dezbateri deschise cu Comisia Europeană pe marginea pachetului rutier. Conferința a stabilit un dialog constructiv cu CE - Direcția Generală pentru Mobilitate și Transporturi (DG MOVE), autoritățile române și Eurodeputații români în scopul identificări unor soluții europene efective la provocările actuale cu care se confruntă transportatorii români în UE.

Conferința a fost deschisă și condusă de dl. Radu DINESCU- Secretar General al UNTRR.

Din partea CE a participat dl.Eddy LIEGEOIS, Șef de Unitate Transport Rutier DG MOVE.

Din partea IRU a participat dl. Matthias MAEDGE, Delegat General al Delegației Permanente IRU la UE.

Din partea Parlamentului European: Dna. Ana-Claudia TAPARDEL, Europarlamentar, TRAN

Din partea Parlamentului României: Dl. Ștefan Radu OPREA, Senator, Raportor pachet rutier - Comisia pentru afaceri europene a Senatului României

Din partea autorităților naționale:

Dna. Maria Luiza Socol FLORESCU, Director Relații Internaționale, Casa Naţională de Pensii Publice(CNPP)

Dna. Maria MOTÂNTĂU, Şef serviciu Control Relații de Muncă, Inspecția Muncii

Dl. Florin COSMA, inspector de muncă superior, Inspecția Muncii

După cuvântul de deschidere al dlui Dinescu, dl.Eddy LIEGEOIS  a prezentat pe scurt premisele si obiectivele care au stat la baza propunerilor de modificare a legislației care reglementează pachetul rutier.

Propunerile de modificare a pachetului rutier conține o serie de măsuri care vizează modernizarea normelor legislative astfel încât acestea să ducă la îmbunătățirea condițiile de lucru ale conducătorilor auto, de a asigura o concurență loială între operatori și de a crește siguranța rutieră pe drumurile europene.

 De asemenea dl.Eddy LIEGEOIS  a prezentat inițiativele legislative ale Comisiei Europene în sectorul transportului rutier:

Îmbunătățirea accesului la profesie și la piața transportului rutier de mărfuri din UE - revizuirea Regulamentelor

1071/2009 și 1072/2009

Revizuirea Directivei 1/2006 privind utilizarea vehiculelor închiriate pentru transporturi internaționale

Consolidarea legislației sociale în domeniul transportului rutier prin revizuirea Directivei 22/2006 privind implementarea legislației sociale + lege specială (Lex specialis) privind detașarea lucrătorilor în transportul rutier, inclusiv măsuri specifice de implementare

Consolidarea legislației sociale în domeniul transportului rutier - Revizuirea Regulamentului nr. 561/2006 privind perioadele de conducere și de odihnă și a Regulamentului nr. 165/2014 privind tahograful

Taxarea inteligentă a infrastructurii rutiere - revizuirea Directivei Eurovinietei (1996/62/CE)

Promovarea serviciului european de taxare electronică (EETS) - Reformarea directivei privind interoperabilitatea sistemelor electronice de taxare rutieră în Comunitate (2004/52)

 După fiecare prezentare a regulamentelor UE, dl. Eddy LIEGEOIS  a răspuns la întrebările celor prezenți.

Pentru prezentarea Dl. Eddy LIEGEOIS, Șef de Unitate Transport Rutier DG MOVE:
   aici în limba engleză

    aici în limba română

 

Dl. Radu Dinescu a prezentat „Provocările transportatorilor rutieri români în Uniunea Europeană„ și a subliniat faptul că în loc să se respecte CARTEA ALBĂ din 2011 prin care UE avea ca obiectiv pentru următorul deceniu crearea unui veritabil spațiu unic european al transporturilor prin eliminarea tuturor barierelor reziduale dintre modurile și dintre sistemele naționale piața se restricționează. Pe parcursul acestui deceniu  au crescut barierele naționale protecționiste în vestul UE.

 

Germania(2015), Franța(2016), Italia, Austria, Olanda, Luxemburg(2017) - interpretările naționale protecționiste ale Directivei 96/71 privind detașarea lucrătorilor, prin legi naționale impunând transportatorilor români să plătească aceluiași șofer, salariile minime din aceste țări pentru transporturile operate pe teritoriul lor

Franța și Belgia (2014), Germania(2017) – interpretări naționale protecționiste ale R561/2006 prin care interzic șoferilor RO efectuarea odihnei săptămânale normale în cabina

Finlanda și Danemarca (2013) – interpretări naționale protecționiste ale R1072/2009 urmărind  limitarea cabotajului și transportului internațional

Temele prezentării:

UNTRR – Vocea Transportatorilor Rutieri din România

Piața de Transport Rutier din Romania

Piața Unică de Transport Rutier în UE –obiectiv UE sau numai un vis?

Competiția Est-Vest în UE: Dumping Social vs. Dumping Financiar

Plată egală pentru muncă egală și pentru transportatorii români

Pachetul rutier CE & așteptările transportatorilor rutieri români

Pentru prezentarea dlui  Radu DINESCU- Secretar General al UNTRR aici

Partea a 2 a a Conferinței a fost deschisă de dl. Dl. Matthias MAEDGE, Delegat General al Delegației Permanente IRU la UE care prezentat politica generală IRU privind pachetul mobilitate.

Pentru prezentarea Dl. Matthias MAEDGE, Delegat General al Delegației Permanente IRU la UE – aici

Dna. Ana-Claudia TAPARDEL, Europarlamentar, TRAN a prezentat poziția României în cadrul CE referitoare la proiectele de modificare pachetului rutier. Domnia sa a specificat că își dorește ca  și șoferii români să fie plătiți cu salariile țărilor dezvoltate dar în același timp și firmele de transport trebuie să încaseze aceleași tarife pentru activitatea desfășurată în țările membre ale UE.

Doamna Tapardel a spus că în acest moment aceste modificări ar afecta grav piața transporturilor din România și că o soluție ar fi prelungirea adoptării acestor acte legislative până la găsirea unei soluții cât mai bune de compromis.

Dl. Ștefan Radu OPREA, Senator, Raportor pachet rutier - Comisia pentru afaceri europene a Senatului a prezentat poziția Senatului privind pachetul rutier. 

Acest lucru înseamnă că atunci când un avizul este motivat și este susținut de cel puțin o treime din voturile atribuite parlamentelor naționale proiectul trebuie reexaminat.

 Dna. Maria Luiza Socol FLORESCU, Director Relații Internaționale, Casa Naţională de Pensii Publice(CNPP) a prezentat  diferența dintre detașarea prevăzută în Directiva detașării și detașarea prevăzută in Regulamentului  883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Dna Florescu a explicat că transportatorii nu fac detașare în sensul definiției Codului Muncii ci își desfășoară activitatea în mod curent simultan sau alternativ pe teritoriul a două sau multor state membre (pluriactivitate). Tocmai din acest motiv până în aprilie 2017 nu se eliberau formulare A1 pentru șoferi decât în cazuri foarte rare. Din cauza legilor protecționiste  din Austria (1 ianuarie a.c.)  și 1 aprilie a.c. Franța Casa Naționață de Pensii Publice a început să aibă solicitări din partea transportatorilor. UNTRR a fost prima asociație care a fost la negocieri cu CNPP și a solicitat informații pentru eliberarea formularelor A1 pentru firmele de transport.

 De asemenea dna. Florescu  a specificat că pentru obținerea formularului A1 în cazurile de pluriactivitate se solicită o cifră de afaceri de minim 5% în statul în care este încheiat contractul de muncă. Însă există state în Europa care vor ca eliberarea formularului A1 pentru pluriactivitate să fie condiționat de o cifră de afaceri de minim 25% în țara în care este încheiat contractul de muncă. Acest lucru nu este acceptat de reprezentanții CNPP pentru că ar limita activitatea firmelor care nu fac detașare ci  desfășoară în mod curent simultan sau alternativ activităţi salariate pe teritoriul a două sau multor state membre.

Dna. Maria MOTÂNTĂU, Şef serviciu Control Relații de Muncă, Inspecția Muncii a avut o intervenție în timpul prezentării dlui Eddy LIEGEOIS  prin care a explicat că Inspecția Muncii din România întotdeauna răspunde solicitărilor autorităților similare de control din țările UE prin sistemul IMI în schimb autoritățile din țările din vestul Europei nu răspund solicitărilor ITM.

Dl. Florin COSMA, inspector de muncă superior, Inspecția Muncii a prezentat activitatea instituției în raport cu directiva detașării și aplicarea acesteia firmelor de transport din România. De asemenea dl Cosma a anunțat că începând cu săptămâna următoare vor începe controale la firmele de transport pentru verificarea condițiilor de muncă legate de directiva detașării.

Ultima modificare a paginii: 25.09.2017

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii