UNTRR


Traducere în limba română

CTM/G8604/JAC

Rezoluţie IRU privind utilizarea convenţiei TIR pentru punerea în aplicare a safe O.M.V.

Adoptată în unanimitate de Adunarea Generală IRU la Istanbul, pe 15 mai 2008

Rezoluţie IRU privind utilizarea Convenţiei TIR pentru punerea în aplicare a cerinţelor Cadrului Normelor SAFE ale O.M.V., inclusiv statutul OEA

Considerând că,

  • După 11 septembrie 2001, temele referitoare la securitate au devenit o prioritate absolută pentru toată lumea.
  • Pentru îmbunătăţirea securităţii lanţului internaţional de aprovizionare cu mărfuri, Organizaţia Mondială a Vămilor (O.M.V.) a publicat la sfârşitul anului 2007, sub mandatul ţărilor din G7, Cadrul Normelor SAFE ale O.M.V. care integrează orientările tehnice privind toate cerinţele pentru obţinerea statutului de Operator economic agreat (OEA).
  • Toate aceste cerinţe noi referitoare la securitate trebuie să fie puse în aplicare, ţară cu ţară, începând cu 1 ianuarie 2009.
  • Toate analizele efectuate de IRU, inclusiv rezultatele Seminarului privind Securitatea Transportului Rutier de Mărfuri, care a avut loc pe 17 septembrie 2007 la Geneva, au ajuns foarte clar la concluzia că, pe baza unei recunoaşteri reciproce a procedurilor şi controalelor corespunzătoare între vămi, Convenţia TIR este cel mai bun instrument pentru a pune pe deplin în aplicare ansamblul de norme de securitate stabilite de Cadrul Normelor SAFE al O.M.V., inclusiv cele pentru punerea în aplicare a statutului OEA.
  • Un studiu recent comandat de Camera de Comerţ a Statelor Unite ale Americii a ajuns de asemenea la aceeaşi concluzie, şi anume că, dat fiind că aceasta este singura convenţie care furnizează recunoaşterea reciprocă a tuturor controalelor vamale pentru ansamblul celor 56 Părţi Contractante Convenţia TIR, Convenţia TIR este cel mai bun instrument juridic multilateral pentru punerea în aplicare a tuturor cerinţelor Cadrului Normelor SAFE ale O.M.V. în materie de securitate, inclusiv cele referitoare la statutul OEA.

În consecinţă:

IRU şi Asociaţiile sale Membre, recunoscând că este de o importanţă primordială îmbunătăţirea eficientă a securităţii lanţului internaţional de aprovizionare cu mărfuri la nivel mondial, fără a penaliza facilitarea:

  • Reiterează angajamentul lor total pentru punerea în aplicare a Cadrului Normelor SAFE ale O.M.V. în scopul atingerii acestui obiectiv;
  • Insistă asupra faptului că, în interesul facilitării comerţului, este esenţial, pentru punerea în aplicare a Cadrului Normelor SAFE al O.M.V., inclusiv a satutului OEA, să se evite proliferarea reglementărilor restrictive şi a iniţiativelor naţionale şi regionale privind securitatea care nu sunt coordonate;
  • Fac apel la guverne, la autorităţile competente şi la instituţiile şi organizaţiile internaţionale cum ar fi Comisia Europeană, O.M.V. şi CEE-ONU, precum şi la partenerii comerciali ai transportului rutier, cum ar fi Camerele de Comerţ, expeditorii şi tranzitarii, pentru:
  • A promova utilizarea Convenţiei TIR ca fiind cel mai bun instrument pentru punerea pe deplin în aplicare a Cadrului Normelor SAFE ale O.M.V., inclusiv a statutului OEA, într-o manieră armonizată şi eficientă, şi
  • A promova fără întârziere introducerea în Convenţia TIR şi anexele sale a unor ajustări minore necesare Convenţiei TIR în scopul acoperirii pe deplin a tuturor cerinţelor Cadrului Normelor SAFE ale O.M.V., inclusiv cele privind statutul OEA.
Ultima modificare a paginii: 24.05.2008

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii