UNTRR


Declaraţia de la Istanbul "Transportul rutier, vector al păcii şi prosperităţii"

Adoptată în unanimitate de IRU la cel de-al 31-lea Congres Mondial de la Istanbul, Turcia, pe 16 mai 2008

Pacea şi prosperitatea depind într-o mare măsură de îmbunătăţirea distribuirii bunăstării, a dezvoltării turismului, precum şi a schimburilor comerciale şi de afaceri între naţiuni. Acest lucru accentuează cererea pentru mobilitate a persoanelor şi a bunurilor, şi necesită sisteme de transport rutier performante.

Transportul rutier a devenit nu numai un instrument de producţie vital, dar de asemenea şi principalul mod de transport terestru garantând o mobilitate durabilă a persoanelor şi bunurilor.

IRU, cu asociaţiile sale membre şi transportatorii rutieri, conştienţi de rolul esenţial pe care are transportul rutier ca vector al progresului şi integrării economice, sociale şi de mediu, trebuie să lucreze în cadrul unui parteneriat real public-privat cu guvernele pentru a transporta pacea şi prosperitatea:

1. Recunoscând rolul de neînlocuit al transportului rutier

Guvernele

 • Recunoscând că întreaga societate sau economie modernă are nevoie de transporturi din poartă în poartă performante care joacă un rol de neînlocuit în lanţul de aprovizionare şi pentru a asigura mobilitatea persoanelor;

Profesiunea rutieră

 • Oferind serviciile sale profesioniste unice din poartă în poartă, performante şi de înaltă calitate, singură sau în completarea altor moduri de transport, a economiilor şi a societăţii în ansamblul său;

2. Facilitând transportul rutier

Guvernele

 • Recunoscând că transportul rutier este modul de transport cel mai reglementat, în timp ce el al trebui să fie facilitat şi încurajat pentru a transporta pacea şi prosperitatea;
 • Aplicând Convenţiile ONU şi Acordurile OMC, precum şi orice alt instrument juridic multilateral vizând facilitarea circulaţiei transfrontaliere a persoanelor, bunurilor, vehiculelor şi şoferilor lor;
 • Eliberând vize multilaterale de lungă durată şi cu intrări multiple şoferilor;
 • Asigurând o concurenţă sănătoasă prin adaptarea fiscalităţii astfel încât să acopere numai infrastructurile rutiere, şi prin întărirea şi armonizarea reglementărilor de acces la profesiune şi la piaţa transporturilor rutiere, precum şi printr-un tratament echitabil al tuturor modurilor de transport;
 • Îmbunătăţind securitatea transportului rutier şi a comerţului internaţional prin utilizarea Convenţiei TIR a ONU pentru a pune în aplicare toate exigenţele Cadrului de norme OMD vizând securitatea şi facilitarea comerţului mondial, inclusiv statutul de Operator economic agreat (OEA);

Profesiunea rutieră

 • Asigurând prestaţii de cea mai bună calitate graţie îmbunătăţirii competenţelor profesionale ale angajaţilor lor datorită unei instruiri furnizate de reţeaua de institute de formare acreditate de Academia IRU;
 • Angajându-se să respecte legile şi consemnele de siguranţă, de securitate şi de facilitare, precum şi liniile directoare în atenţia profesiunii;

3. Promovând o dezvoltare socio-economică şi ecologică durabilă

Guvernele

 • Oferind măsuri reale de stimulare comerciale pentru a favoriza progresul tehnologiilor de transport novatoare şi cele mai bune practici ale profesiunii;
 • Recunoscând că cererea în creştere pentru transportul rutier este datorată creşterii economice şi progresului social şi că transportul rutier acoperă deja costurile pe care îl generează în termeni de infrastructură şi de mediu; precum şi, acolo unde este aplicabil, orice nouă internalizare a costurilor externe dovedite ar trebui să se bazeze pe o analiză costuri-avantaje;
 • Stabilind, în fiecare ţară, o politică energetică bazată pe diversificarea utilizării petrolului, recunoscând faptul că transportul rutier depinde în întregime de petrol şi că în prezent nicio sursă de energie alternativă şi performantă nu este din punct de vedere economic viabilă pentru această activitate, creând sisteme practice de stabilizare a preţurilor carburantului şi asigurând ca întreprinderile de transporturi rutiere să poată rămâne operaţionale în pofida creşterii costurilor totale, multe fiind impuse chiar de guverne sub formă de taxe;
 • Întărind securitatea rutieră prin identificarea ştiinţifică a principalelor cauze ale accidentelor în care sunt implicate vehiculele utilitare;
 • Adoptând reglementări sociale pentru a răspunde necesităţilor şoferilor şi întreprinderilor şi pentru a satisface cererea crescută pentru mobilitate a societăţilor;

Profesiunea rutieră

 • Îmbunătăţind performanţele securităţii rutiere prin respectarea reglementărilor securităţii, inclusiv respectarea codului rutier de către şoferi, întreţinerea autovehiculelor, şi printr-o formare profesională corespunzătoare a şoferilor;
 • Reducerea consumului energetic şi a impactului asupra mediului de către transportul rutier prin măsuri la sursă şi aplicarea celor mai bune practici novatoare ale profesiunii, incluzând totodată o clauză de revizuire a preţului carburantului în orice contract de transport până când aprovizionarea cu carburanţi şi situaţia preţurilor se stabilizează;
 • Promovând co-modalitatea între diverse moduri de transport graţie interfeţelor moderne;
 • Crearea unui mediu, a unei imagini şi a condiţiilor sociale favorabile pentru atragerea tinerilor recruţi în profesiune;

4. Interconectând afacerile din toate pieţele mondiale

Guvernele

 • Favorizând transportul rutier prin intermediul unei infrastructuri adecvate şi punerea în aplicare a instrumentelor de facilitare multilaterale necesare pentru a permite interconexiunea tuturor afacerilor din toate pieţele mondiale, întrucât nu există nicio ţară enclavă pentru transportul rutier;

Profesiunea rutieră

 • Promovând Noua iniţiativă de transport terestru euro-asiatic (NELTI), de-a lungul principalelor axe de transport viitoare, cu ajutorul guvernelor;

Prin această Declaraţie, IRU şi asociaţiile sale membre îşi reînnoiesc angajamentul lor de a lucra într-un parteneriat public-privat pentru a transporta pacea şi prosperitatea în lumea întreagă.

Ultima modificare a paginii: 26.05.2008

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii