UNTRR


Proiect de declaraţie a Conferinţei

 

Proiect de declaraţie a Conferinţei privind promovarea transportului rutier internaţional de mărfuri

 

 

A 3-A CONFERINŢĂ EURO-ASIATICĂ A IRU PRIVIND TRANSPORTUL RUTIER

BEIJING, 26-27 SEPTEMBRIE 2005  - 

TRANSPORTUL RUTIER: O PUNTE ÎNTRE ASIA ŞI EUROPA

 

 

Comentariile dv. sunt binevenite în ceea ce priveşte proiectul declaraţiei ***pregătit pentru conferinţa de la Beijing. V-aţi transmis deja formularele de înscriere? Vezi www.iru.org!

 

Delegaţii industriei transportului rutier care participă la cea de-a 3-a Conferinţă Euro-Asiatică a IRU privind transportul rutier, organizată în comun de IRU şi ministerul Comunicaţiilor al Republicii Populare Chineze şi care va avea loc la invitaţia Asociaţiei chineze de transport rutier la Beijing, pe 26 şi 27 septembrie 2005, au adoptat prezenta Declaraţie.

 

Transportul rutier de mărfuri joacă un rol cheie pentru progresul socio-economic în Europa şi Asia contribuind la procesul de producţie al  lanţului de aprovizionare în ansamblul său. El se dovedeşte a fi un instrument de incitare puternic pentru mişcarea mărfurilor importate, asigurând astfel o mai bună distribuire a bogăţiilor pe aceste continente.

 

Deschiderea şi dezvoltarea rapidă a Chinei şi a altor economii din Asia au creat noi oportunităţi şi noi provocări pentru industria logistică. Sectorul transportului de mărfuri a cunoscut o dezvoltare considerabilă de când China s-a deschis spre lume şi de când economia sa naţională s-a dezvoltat rapid. Acest fenomen a fost accentuat prin intrarea Chinei în Organizaţia Mondială a Comerţului.

 

Dezvoltarea susţinută a relaţiilor comerciale şi legăturilor de transport din Asia şi între Asia şi Europa a devenit o chestiune arzătoare în aceşti ultimi ani. Transportul rutier este adesea singurul mod de a transporta mărfurile de export vitale între ţările Asiei. Acest lucru este în special adevărat pentru ţările fără ieşire la mare. Transportul rutier este de asemenea o soluţie viabilă pentru transportul anumitor tipuri de mărfuri între două continente ca alternativă la transporturile aeriene şi maritime, restrânse în dezvoltarea lor datorită creşterii congestiei porturilor şi aeroporturilor.

 

Procesele globale necesită răspunsuri globale sub forma unei abordări multilaterale şi a unui cadru juridic armonizat pentru transportul rutier bazat pe instrumentele juridice dezvoltate de Naţiunile Unite (CEE-ONU şi CESAP-ONU) şi de alte organizaţii internaţionale.

 


---------------

* Ministerul Comunicaţiilor al RPC a prevăzut o conferinţă ministerială, convocată la iniţiativa sa, care va avea loc parţial în paralel, parţial împreună la Conferinţa IRU, şi care va adopta o declaraţie ministerială distinctă.

 

** Versiunile lingvistice disponibile: chineză, engleză, franceză şi rusă.

 


Industria transportului trebuie să efectueze investiţii ţintă pentru a garanta durabilitatea activităţilor sale în lumea întreagă. Ea trebuie să facă în aşa fel încât să garanteze viabilitatea operatorilor economici utilizând inovaţiile tehnice şi tehnologice cele mai recente pentru a asigura servicii rentabile şi performante. In plus, transportul rutier trebuie să îmbunătăţească calitatea serviciilor pentru a răspunde exigenţelor crescânde ale clienţilor atât din punct de vedere calitativ cât şi din punct de vedere cantitativ. Este singura modalitate de a face faţă provocărilor şi de a minimiza riscurile pe care le comportă pieţele transportului rutier din Europa şi Asia.

 

In acest scop, industria transportului rutier de mărfuri, transportatorii şi asociaţiile lor se străduiesc să......

 

·        Incurajeze integrarea progresivă a pieţii transportului rutier....

 

....... prin forme de cooperare între companii direct şi indirect între transportatorii asiatici şi europeni, precum şi prin integrarea lor în lanţul logistic, care include alte moduri de transport prin intermediul operaţiunilor multimodale;

 

·        Faciliteze transportul rutier prin accesul la convenţiile ONU şi punerea lor în aplicare de către ţările din Asia şi Europa, pentru a reglementa transportul rutier internaţional.......

 

....... prin intermediul sprijinului pe care asociaţiile le acordă agenţilor guvernamentali ai ţărilor din Asia sub forma unei analize şi a unei prezentări a impactului pozitiv al unor astfel de convenţii privind aspectele practice ale facilitării operaţiunilor de trecere a frontierelor;

 

·        Reducă barierile artificiale şi birocratice din faţa schimburilor şi transportului dintre Asia şi Europa......

 

...... prin difuzarea reglementărilor de aplicare a acordurilor internaţionale privind transportul rutier şi convenţiilor la transportatorii şi şoferii din Europa şi din Asia, în special în ceea ce priveşte utilizarea documentelor de transport şi vamale, precum şi prin solicitarea autorităţilor de stat să raţionalizeze operaţinilor de control pe baza procedurilor şi tehnologiilor de control cele mai recente;

 

·        Întărească siguranţa transportului rutier......

 

....... prin adoptarea şi punerea în aplicare a liniilor directoare de securitate şi îndreptarului; prin sensibilizarea la problemele de securitate a tuturor actorilor lanţului de aprovizionare, în special cadrelor de transport pentru activităţile lor zilnice, şoferilor, tranzitarilor, operatorilor de transport de mărfuri periculoase şi operatorilor care lucrează în strânsă colaborare cu vămile; şi prin multiplicarea parteneriatelor public-private cu guvernele pentru întărirea securităţii transportului rutier graţie punerii adaptate în aplicare a instrumentelor de facilitare şi de securitate;

 

·        Ia la cunoştinţă avantajele strategiei celor 3 “i a IRU privind dezvoltarea durabilă.....

 

....... prin utilizarea corectă a celor mai bune practici ale industriei, promovate de IRU. Acestea din urmă propun exemple perfecte de bunăvoinţă a transportatorilor de asigurare a durabilităţii mobilităţii şi reacţia lor favorabilă în ceea ce priveşte incitările guvernamentale. Ele acoperă de asemenea sistemele de incitări ale întreprinderilor, cum ar fi cea care vizează economia de combustibil. Ele stau mărturie inovaţiilor tehnice şi tehnologice precum şi investiţiilor realizate de transportatori în infrastructurile publice şi ale lor şi oprimizarea utilizării acestor infrastructuri, în special drumurile şi autostrăzile moderne în cadrul unui nou Drum al Mătăsii, element indispensabil pentru realizarea unei punţi  intercontinentale între Asia şi continentele vecine.

 

·        Dezvolte măsuri favorabile şi realizabile, şi să încurajeze industria de transport rutier în eforturile sale pentru reducerea numărului de accidente rutiere.......

 

........ prin intensificarea activităţilor de cercetare a cauzelor accidentelor, prin creşterea sensibilizării şoferilor la riscurile de accident, punând în aplicare reglementările de bază care interzic excesul de viteză şi consumul de alcool la volan, prin introducerea unui control regulat al echipamentelor de securitate a autovehiculului şi prin sporirea instruirilor privind securitatea rutieră;

 

·        Întărirea calităţii serviciilor de transport rutier şi logistică......

 

......... prin promovarea dezvoltării şi armonizării cursurilor de instruire pentru şoferii profesionişti şi cadrele de transport şi orice alt personal calificat, angajat în industria transportului rutier, prin intermediul lărgirii domeniului de activitate al Academiei IRU şi institutelor sale acreditate;

 

·        Îmbunătăţească relaţiile instituţionale, schimburile şi cooperarea......

 

....... între transportatori şi asociaţiile lor dincolo de frontiere pentru crearea de servicii de transport rutier mai performante şi prietenoase faţă de mediul înconjurător, care să permită creşterea bogăţiei naţiunilor, stimularea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă graţie dezvoltării schimburilor pe continentul euro-asiatic.

 

*****

Ultima modificare a paginii: 26.08.2005

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii