UNTRR


UNIUNEA ASOCIAŢIILOR DE TRANSPORT RUTIER DIN REGIUNEA DE COOPERARE ECONOMICĂ A MĂRII NEGRE (BSEC-URTA)

RES/GA13/MoU-F/08
Moscova, 4 iunie 2008

Rezoluţia BSEC-URTA*

referitoare la Necesitatea Urgentă pentru Implementarea Reală a Memorandului de Înţelegere BSEC privind Facilitarea Transportului Rutier de Mărfuri cât mai curând posibil

Adunarea Generală a Asociaţiilor de Transport Rutier din Regiunea de Cooperare Economică a Mării Negre (BSEC-URTA), care reprezintă asociaţiile de transport rutier naţionale din Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, România, Rusia, Serbia, Turcia şi Ucraina:

Reamintind că Memorandumul BSEC de Înţelegere privind Facilitarea Transportului Rutier de Mărfuri în Regiunea BSEC a fost semnat mai întâi la Kiev, pe 6 martie 2002;

De asemenea reamindindu-ne că acest MdÎ final a intrat în vigoare pe 20 iulie 2006;

Salutând faptul că a fost înfiinţat un Comitet de Iniţiativă de către Părţile Contractante la MdÎ pentru aplicarea lui cu succes, care a avut prima reuniune la Istanbul, în perioada 21-22 martie 2007;

Luând notă, totuşi, că acest Comitet de Iniţiativă a avut cea de-a doua reuniune a sa numai după un an, la Istanbul, în perioada 12-13 februarie 2008;

Îngrijorată de faptul că reprezentanţii la nivel mediu ai Părţilor Contractante la primele două reuniuni ale Comitetului de Iniţiativă s-au schimbat, la un interval de un an, în mod semnificativ, ceea ce a condus în mod inevitabil la discuţii repetate fără o evoluţie concretă;

  1. Mulţumeşte Miniştrilor de Transport ai Statelor Membre BSEC pentru încurajarea prin Declaraţia lor de la Odessa, de asemenea şi BSEC-URTA în calitate de Partener de Dialog Sectorial al Organizaţiei BSEC, să continue să-şi aducă contribuţiile la eforturile BSEC pentru dezvoltarea transportului în Regiune,
  2. Reiterează angajamentul său şi hotărârea de a deveni un partener privat de sector demn de încredere, continuu şi respectat al Organizaţiei BSEC şi Statelor Membre BSEC de a lucra împreună pentru a facilita ca transportul rutier să servească liber de orice bariere vizibile sau invizibile, realizarea obiectivelor majore ale Organizaţiei BSEC stabilite de membrii săi fondatori;
  3. Face apel, totuşi, la Miniştrii de Transport ai Statelor Membre BSEC să acorde o mai mare importanţă, interes personal şi cea mai mare prioritate aplicării MdÎ al BSEC privind Facilitatea Transportului Rutier de Mărfuri, care furnizează un cadru legal solid pentru eforturile regionale privind promovarea şi dezvoltarea viitoare a transportului rutier internaţional de mărfuri drept cheie a cooperării economice pline de succes în regiunea BSEC.
  4. Solicită, ca prim pas practic înainte, Secretarului General al BSEC să mandateze experţi internaţionali, la solicitarea Comitetului de Iniţiativă al MdÎ la prima sa reuniune, pentru a propune alternative pentru instrumentele, proiectele şi activităţile regionale necesare pentru implementarea strictă şi imediată a fiecărui articol operativ al MdÎ într-un real parteneriat public-privat.
  5. Solicită Preşedintelui în exerciţiu albanez să organizeze în cooperare cu BSEC-URTA şi IRU, o masă rotundă public-privată BSEC-URTA la cel mai înalt nivel posibil, care să studieze recomandările acestor experţi şi să le selecteze, modifice, adauge sau să le prioritizeze împreună cu reprezentanţii sectorului privat astfel încât să poată fi puse în practică de Comitetul de Iniţiativă cât mai curând posibil.
  6. Invită Miniştrii de Transport ai Statelor Membre BSEC să sprijine activităţle sus-menţionate la nivel ministerial şi să participe chiar ei sau să-şi trimită reprezentanţii la nivel înalt la masa rotundă propusă BSEC pentru a se asigura că vor fi implementate fără întârziere concluziile acesteia.
  7. Exprimă disponibilitatea sa împreună cu Asociaţiile sale Membre să-şi asume orice răspundere şi să întreprindă orice proiect necesar în cooperare cu autorităţile naţionale competente, Organizaţia BSEC şi IRU, care să faciliteze aplicarea reală şi imediată a acestui foarte important MdÎ în jurul bazinului Mării Negre.

* * * * *

* Adoptată, în unanimitate, la Moscova pe 4 iunie 2008, de către cea de-a 13-a Reuniune a Adunării Generale BSEC-URTA

Ultima modificare a paginii: 13.06.2008

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii