UNTRR


UNIUNEA ASOCIAŢIILOR DE TRANSPORT RUTIER DIN REGIUNEA DE COOPERARE ECONOMICĂ A MĂRII NEGRE (BSEC-URTA)

RES/GA13/H1982/08
Moscova, 4 iunie 2008

Rezoluţia BSEC-URTA

privind Necesitatea Implementării Urgente a Noii Anexe 8 a Convenţiei Internaţionale privind Armonizarea Controalelor Mărfurilor la Frontiere, în Regiunea BSEC

Adunarea Generală a Asociaţiilor de Transport Rutier din Regiunea de Cooperare Economică a Mării Negre (BSEC-URTA), care reprezintă asociaţiile de transport rutier naţionale din Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, România, Rusia, Serbia, Turcia şi Ucraina:

Salutând intrarea în vigoare a noii Anexe 8 a Convenţiei Internaţionale privind Armonizarea Controalelor Mărfurilor la Frontiere pe 20 mai 2008,

Reamintind că Anxea 8 se referă la facilitarea procedurilor de trecere a frontierei pentru transportul rutier internaţional, gestionând probleme deosebit de importante pentru profesiune cum ar fi:

 • Utilizarea celor mai bune practici pentru facilitarea eliberării de vize şoferilor profesionişti;
 • Accesul facilitat la informaţie privind cerinţele şi procedurile de control de la frontieră;
 • Tratarea cu prioritate a încărcăturilor speciale, cum ar fi mărfurile perisabile şi animalele vii;
 • Controlul tehnic armonizat al vehiculelor pe baza Certificatului Internaţional de Inspecţie Tehnică;
 • Evitarea cântăririi repetate prin utilizarea Certificatului Internaţional de Greutate al Autovehiculului;
 • Proceduri îmbunătăţite de control la frontieră;
 • Terminale şi parcări îmbunătăţite precum şi facilităţi pentru şoferi
 1. Subliniază că realizarea acestor schimbări pozitive ar contribui mai întâi la cooperarea economică între Părţile Contractante, inclusiv din Regiunea BSEC, şi bunăstarea societăţii în general,
 2. Consideră că stricta implementare a noii Anexe 8 va facilita introducerea procedurilor de control simplificate şi va înlocui inspecţiile din prezent şi controalele fizice de la punctele de trecere a frontierei printr-o simplă verificare a documentaţiei şi certificatelor standardizate pe plan internaţional, permiţând desfăşurarea controalelor necesare în afara locului de origine sau destinaţie;
 3. Apelează la CEE-ONU pentru a stabili împreună cu Comitetul Administrativ al acestei Convenţii (AC.3), în cel mai scurt timp posibil, asigurarea imediată a implementării noii Anexe 8 de către toate Părţile Contractante.
 4. Solicită, de aceea, Organizaţiei BSEC şi tuturor organelor competente din Statele Membre BSEC inclusiv, precum şi Ministerului de Transport, Administraţiei Vamale, şi autorităţilor responsabile cu alte controale la frontieră să ia toate măsurile necesare pentru implementarea cât mai curând posibil a prevederilor noii Anexe 8 la nivel naţional, precum şi la nivelul BSEC inclusiv, cu posibilitatea organizării unui Seminar Regional cu CEE-ONU şi participarea tuturor ţărilor CIS şi Comisiei Europene, care doresc punerea în aplicare a Certificatului Internaţional de Greutate a Vehiculului, sub noua Anexă 8, în regiune în baza experienţei ţărilor CIS, cât mai curând posibil;
 5. Solicită Comitetului de Iniţiativă al MdÎ privind Facilitarea Transportului Rutier de Mărfuri în Regiunea BSEC să acorde prioritate implementării acestei noi Anexe 8 în regiunea BSEC în parteneriat public-privat oricând este posibil, constituind astfel un bun exemplu regional care ar putea fi urmat şi de celelalte Părţi Contractante;
 6. Reiterează apelul său la Guvernul moldovean să ia măsurile necesare pentru aderarea Moldovei la această Convenţie, fiind singura ţară BSEC care nu a devenit încă Parte Contractantă,
 7. Exprimă disponibilitatea sa împreună cu Asociaţiile sale membre, să-şi asume responsabilitatea şi să colaboreze, oricând este necesar, pentru a pune în aplicare noua Anexă 8 în regiunea BSEC, împreună cu autorităţile naţionale interesate ale Statelor Membre BSEC.

* * * * *

* Adoptată, în unanimitate, la Moscova pe 4 iunie 2008, de către cea de-a 13-a Reuniune a Adunării Generale BSEC-URTA

Ultima modificare a paginii: 13.06.2008

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii