UNTRR


UNIUNEA ASOCIAŢIILOR DE TRANSPORT RUTIER DIN REGIUNEA DE COOPERARE ECONOMICĂ A MĂRII NEGRE (BSEC-URTA)

RES/GA13/H1982/08
Moscova, 4 iunie 2008

Rezoluţia BSEC-URTA*

privind Introducerea Obligatorie a Tahografului Digital în ţările Părţi Contractante non-UE la AETR şi Transferul Regulilor şi Reglementărilor UE respective la AETR

Adunarea Generală a Asociaţiilor de Transport Rutier din Regiunea de Cooperare Economică a Mării Negre (BSEC-URTA), care reprezintă asociaţiile de transport rutier naţionale din Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, România, Rusia, Serbia, Turcia şi Ucraina:

Reamintind că implementarea tahografului digital în ţările Părţi Contractante non-UE la AETR este stipulată să devină obligatorie pe 16 iunie 2010;

Luând notă că această stipulare va avea un efect dramatic în nouă State Membre BSEC;

Luând în considerare poziţiile diferitelor State Membre BSEC referiotare la introducerea directă a regulilor şi reglementărilor în AETR nu este acceptabilă datorită faptului că AETR are o acoperire geografică mai mare decât UE;

Îngrijorată fiind de faptul că Părţile Contractante non-UE nu sunt pregătite să implementeze tahograful digital la nivel naţional, treptat, la o dată fixă;

Convinsă fiind că UE şi CEE-ONU ar trebui să-şi asume de asemenea o responsabilitate activă comună şi să furnizeze asistenţa şi mijloacele necesare Părţilor Contractante non-UE, precum şi Organizaţiei BSEC pentru ca acestea să poată face pregătirile adecvate în parteneriat public-privat;

Subliniind că implementarea obligatorie a tahografului digital în Părţile Contractante non-UE trebuie amânată la o dată viitoare realistă şi reciproc acceptată pentru a fi siguri că pregătirile Părţilor Contractante sunt încheiate la acelaşi nivel şi peste tot în acelaşi timp;

  1. Subliniază sprijinul său continuu pentru armonizarea controalelor la frontieră şi a procedurilor aferente transportului rutier internaţional de mărfuri pretutindeni;
  2. Sprijină, totuşi, poziţiile Statelor Membre respective BSEC ca paragraful al doilea al Clauzei 4, Articolul 12bis să fie eliminat întrucât violează procedura de amendare AETR şi furnizează oportunitatea aplicării documentelor adoptate de UE de către toate Părţile Contractante AETR omiţând discuţiile şi aprobarea de către CEE-ONU (SC.1),
  3. Dezaprobă, şi mai mult, solicitările şi presiunile oricăror ţări pentru implementarea rapidă şi nepregătită a tahografului digital în Părţile Contractante non-UE, în special într-un moment în care acest instrument nu poate fi scutit de unele probleme tehnice în ţările UE, acolo unde aplicarea sa a devenit deja obligatorie;
  4. Avertizează că orice aplicare nepregătită a unui astfel de instrument în ţările Părţi Contractante non-UE ar conduce la probleme enorme în mişcarea liberă a comerţului mărfurilor, situaţii haotice privind transportul rutier internaţional, pierderi mari ale profitului şi locurilor de muncă în industrie şi inevitabil ar dăuna liniştii sociale şi parteneriatului public-privat la nivel naţional,
  5. Solicită, de aceea, CEE-ONU să-şi asume un rol intermediar mai activ şi constructiv în contextul negocierilor continue dintre Comisia Europeană şi ţările non-UE, astfel încât o nouă dată mai realistă să fie fixată în consens cu toate Părţile Contractante la Acordul AETR, care ar fi suficiente pentru pregătirile cu succes şi tranziţia treptată în ţările Părţi Contractante non-UE;
  6. Solicită autorităţilor competente ale Statelor Membre BSEC să dea dovadă de solidaritate regională în această privinţă în cadrul negocierilor continue privind aceste probleme la nivel CEE-ONU;
  7. Invită Comisia Europeană să abordeze cu înţelegere şi spirit de cooperare aceste preocupări legitime ale industriei, care sunt puternic exprimate de diferite State Membre BSEC la nivel CEE-ONU şi să furnizeze orice mijloace şi sprijin CEE-ONU şi Organizaţiei BSEC pentru a putea ajuta parteneriatul public-privat, Statele Membre BSEC respective să-şi realizeze capacitatea adecvată într-un timp realistic pentru a implementa tahograful digital în Părţile Contractante non-UE la AETR, treptat şi fără a crea dificultăţi comerţului şi afacerilor operatorilor de transport în regiunea BSEC;
  8. Solicită IRU să continue eforturile sale şi să contacteze toate părţile implicate cu o mai mare determinare astfel încât obiectivele de mai sus să poată fi realizate cât mai curând posibil.
  9. Exprimă disponibilitatea sa împreună cu Asociaţiile sale membre, să colaboreze, dacă este necesar cu autorităţile naţionale în regiunea BSEC, pentru a pregăti implementarea treptată a tahografului digital în aceste ţări.

* * * * *

* Adoptată, în unanimitate, la Moscova pe 4 iunie 2008, de către cea de-a 13-a Reuniune a Adunării Generale BSEC-URTA

Ultima modificare a paginii: 13.06.2008

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii