UNTRR


Primele firme din Cehia și din Ungaria au fost solicitate să prezinte către Autoritatea Vamală din Germania documente privind plata salariului minim

Primele firme din Cehia și din Ungaria au fost solicitate să prezinte către Autoritatea Vamală din Germania documente privind plata salariului minim

Asociația transportatorilor din Ungaria - MKFE, ne-a transmis următoarea informare:

"Vineri, 13.03.2015, o direcție regională a Administrației Vamale și Fiscale Naționale a Ungariei a transmis următoarea adresă unui transportator maghiar, la solicitarea ”autorităților germane” (!) (având ca termen de 8 zile):
" Vă rugăm să ne transmite următoarele documente și date ale companiei.
- certificatul fiscal;
- licența de transport;
- contractul de muncă al conducătorilor auto în limbile germană și maghiară.
- înregistrările privind timpul de lucru: pontaj (în limbile maghiară și germană), o înregistrare separată din care să rezulte informații detaliate în legătură cu timpul exact petrecut în Germania, în scopul activității de muncă (cu excepția perioadelor de repaus), în situațiile în care șoferul a efectuat activități de transport în/către Germania.
- declarația de salariu, ștat de plată, dovada plății diurnelor pentru perioada 01.02.2015 - 28.02.2015
- înregistrările curselor internaționale care atestă locul de muncă și legătura acestora privind marfa."

Acesta nu este primul caz înregistrat în UE, în februarie 2015, unei firme din Cehia i s-a solicitat de către autoritatea vamală germană ca pănă la data de 31 martie a.c., să trimită documente doveditoare prin care să demonstreze că șoferul a fost plătit cu salariul minim pe economie în Germania.

Dorim să vă supunem atenției că Legea MiLog la 18 § 2 stipulează:
18. Cooperarea autorităților din teritoriul Germaniei cu cele din afara Germaniei (din străinătate)
(1) Autoritățile Vamale se supun Autorităților Fiscale locale în ceea ce privește obligativitatea depunerii Declarației conform articolului 16, paragrafele 1 și 3.
(2) Autoritățile Vamale conlucrează cu autoritățile menționate în special sub incidența articolului 2 a Legii privind combaterea muncii la negru, precum si cu alte state participante din Comunitatea Europeana la prezenta conventie in vederea implicarii acestora in activitatea de combatere a muncii fara forme legale, si-n vederea obligarii Angajatorilor la respectarea obligatiilor conform articolului 20.
(3)Autoritatea Vamala se supune Registrului Central al Comertului din punct de vedere juridic deciziilor amendale conform art. 21, paragrafele 1 pana la 3, in cazul in care amenda este in valoare mai mare de 2.000 euro.

Alăturat informarea în limba maghiară:

Társérdekképviseletünk, a NiT Hungary arról számolt be honlapján, hogy a NAV Fejér Megyei Adóigazgatósága az alábbi megkeresést küldte egy fuvarozó vállalkozásnak:

Tisztelt Adózó!

Értesítjük, hogy a Német Hatóságok megkeresésére (Bundesfinanzdirektion
West, Köln), a német minimálbér törvény betartásával kapcsolatos ellenőrzés
során - - forgalmi rendszámra vonatkozólag az alábbi cégdokumentumokat és
adatokat kérjük átadni:

- harminc napnál nem régebbi cégkivonat aláírási címpéldány
- fuvarengedélyek - transport licence
- Gépjárművezetők munkaszerződése magyar és német nyelven
- Munkaidő nyilvántartás: jelenléti ív (magyar és német nyelven), külön nyilvántartás arról, hogy mely dolgozó hány órát tartózkodott Németország területén, munkavégzés címen, (pihenőidők kivételével!) azon esetekben, mikor Németországból induló, vagy Németországba érkező fuvarfeladatot teljesített

- 2015.02.01-02.28. időszakra a munkabér elszámolása, bérszámfejtés, juttatások kifizetésének igazolása magyar és német nyelven

- erre az időszakra vonatkozó nemzetközi menetlevelek, melyek igazolják az adott dolgozó munkavégzésének helyét, fuvar viszonylatát

Ezen hivatalos iratokat részemre 8 napon belül eljuttatni szíveskedjen.

Ultima modificare a paginii: 20.03.2015

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii