UNTRR


"Femeile și transporturile – O platformă pentru schimbare"

Comitetul Economic și Social European a transmis UNTRR opinia sa privind "Femeile și transporturile – O platformă pentru schimbare"
(aviz exploratoriu la solicitarea Comisiei)

CESE propune crearea unei Platforme UE pentru schimbare („Platforma”), pentru a aborda egalitatea de gen în sectorul transporturilor, care să acorde, inițial, prioritate creșterii capacității de inserție profesională a femeilor în acest sector. Acest obiectiv inițial ar putea fi extins ulterior pentru a include „femeile ca utilizatori”. Sectorul transporturilor include transportul aerian, maritim, rutier, feroviar, navigația interioară și logistica. Printre membrii acestei platforme s-ar putea număra organisme de reprezentare la nivel european și național a factorilor de decizie, industriilor din sectorul transporturilor, sindicatelor acestora, mass-mediei, organizațiilor de pasageri și ONG-urilor care doresc să întreprindă acțiuni concrete de combatere a disparității de gen din acest sector.

CESE ar urma să promoveze obiectivele de punere în aplicare a politicilor care iau în considerare dimensiunea de gen, prin stabilirea de ținte clare: termeni de referință și un domeniu de aplicare definit, inclusiv indicatori, elemente definite de membri la înființarea platformei. Astfel, se va oferi un model de colaborare în parteneriat și de acțiune coordonată a părților interesate din sector, în vederea transpunerii noilor inițiative în întreaga Europă.

CESE recomandă ca platforma să își mențină capacitatea de a fi flexibilă și de a se adapta la toate dimensiunile sectorului și la politici. Platforma ar trebui să pună accentul pe transparența și responsabilitatea membrilor săi, inclusiv în ceea ce privește funcționarea sa. Monitorizarea, evaluarea și revizuirile anuale sunt instrumente esențiale pentru credibilitatea și succesul platformei.

Platforma nu se poate bucura de succes decât dacă membrii săi își asumă pe deplin responsabilitatea și, prin urmare, CESE propune ca pe pagina web a platformei să fie menționați membrii acesteia și activitățile lor și ca pagina să găzduiască o bază de date care să cuprindă acțiunile, recomandările și procesele de monitorizare și evaluare, cu scopul de a oferi posibilitatea reproducerii sau identificării informațiilor.


Documentul integral CESE in lb. Romana poate fi consultat aici.

Ultima modificare a paginii: 31.05.2017

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii