UNTRR


Extras Raportul reuniunii Grupului de lucru pentru transport rutier al Comitetului de management pentru transporturi din cadrul Forumului Internaţional al Transporturilor

Grupul de lucru pentru transport rutier

Extras din raportul reuniunii

În perioada 5-6 iulie 2010 a avut loc, la Paris, reuniunea Grupului de lucru pentru transport rutier al Comitetului de management pentru transporturi din cadrul Forumului Internaţional al Transporturilor.

Reuniunea a fost prezidată de dl. Sutton din partea Ministerului Infrastructurii, Transporturilor şi Comunicaţiilor din Malta.

După adoptarea ordinei de zi, dl. Short, secretarul general al ITF, a subliniat faptul că este necesară luarea unei decizii urgente cu privire la contingentul multilateral pentru anul 2011. Totodată, domnia sa a precizat că miniştrii şi Comitetul de management pentru transporturi (TMB) au acordat Grupului puteri depline pentru a hotărî în această privinţă. În plus, la reuniunea din aprilie, membrii TMB şi-au exprimat speranţa că Grupul este gata să găsească o abordare comună şi au solicitat să fie informaţi cu privire la evoluţia problemei.

În urma acestei reuniuni, secretarul general şi preşedintele ITF au primit scrisori din partea miniştrilor din cele 15 ţări membre ITF prin care se reconfirma importanţa sistemului contingentat pentru ţările lor şi solicitau continuarea acestuia în conformitate cu cele patru principii convenite de către miniştri în anul 2005.

1. Evoluţiile pentru 2011 şi pe termen mediu ale contingentului

  • Propunerile sub-grupului cu privire la rapoartele de schimb şi bonificaţii

Preşedintele a prezentat propunerile sub-grupului cu privire la rapoartele de schimb şi la bonificaţii. Domnia sa a subliniat evaluarea detaliată a impactului diferitelor propuneri făcute în cadrul sub-grupului, care au permis elaborarea principiilor generale pentru definirea rapoartelor de schimb şi a coeficienţilor de multiplicare şi, în consecinţă, a sistemului corespunzător de coeficienţi de multiplicare.

Germania a subliniat faptul că ar fi dorit să elimine vehiculele din categoriile vechi mai curând dar, în interesul obţinerii consensului, a sprijinit propunerea.

Rusia a sprijinit principiile de bază dar a solicitat să fie indicat faptul că propunerea face obiectul intrării în vigoare a standardelor EURO VI.

Austria a indicat că nu este pregătită să accepte noii coeficienţi de multiplicare simplificaţi deoarece în sistemul propus coeficienţilor de multiplicare sunt mai mari decât în sistemul anterior, iar Austria doreşte să-şi menţină rezervele cu privire la bonificaţii. Austria îşi va menţine numărul maxim de autorizaţii la 96 pentru fiecare ţară membră.

Italia a indicat, de asemenea, că nu este pregătită să crească nivelul curent al coeficienţilor de multiplicare şi, totodată, doreşte să îşi menţină rezervele cu privire la bonificaţii. Italia va aplica un sistem similar celui precizat în scrisoarea transmisă în 1 iulie 2010.

Grecia şi-a menţinut, de asemenea, rezervele curente cu privire la ratele de conversie şi la bonificaţii.

Sistemul coeficienţilor de multiplicare şi principiile de bază au fost adoptate cu rezervele introduse de Austria, Italia şi Grecia.

Tabelul 1. Sistemul coeficienţilor de multiplicare

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
coef. bonif. coef. bonif. coef. bonif. coef. bonif. coef. bonif. coef. bonif.
EURO III 4 40% 6   5   4   2   1  
EURO IV 6 40% 8   8   8   6   6  
EURO V 6 40% 10   10   10   8   8  
EURO VI                 10   10  

Preşedintele şedinţei a prezentat trei documente, printre care şi documentul ITF/TMB/TR(2010)6 care indică modul de calcul al contingentului de bază în conformitate cu metodologia convenţională şi cu paşii de calcul, aşa cum au fost convenite de miniştri în anii 2005 şi 2006, precum şi pe baza celor mai actuale informaţii statistice din surse internaţionale recunoscute. în anexă la acesta este prezentat modul de calcul al cotei de bază propus de Rusia, prelucrat în cadrul sub-grupului şi reglat în cursul întâlnirilor ulterioare ale sub-grupului.

Secretariatul a prezentat documentele mai detaliat, a făcut precizări cu privire la sursele utilizate şi paşii de calcul, precum şi la metodologia folosită.

Cele două opţiuni considerate în anexă, pe baza propunerilor Rusiei, sunt următoarele:

Prima opţiune, Tabelul 12b - urmăreşte metodologia convenită în 2005-2006, dar cu nişte criterii de reglaj fin şi cu aplicarea unor ponderi mai mari pentru aceste criterii de reglaj fin. Pe lângă cele 9 criterii convenţionale, aceasta ţine cont, în special, de numărul de curse: cursele efectuate de către transportatorii ţării membre, numărul de curse încărcate cu originea în acea ţară (import) şi numărul de curse cu încărcătură finalizate în acea ţară (operaţiune de export).

Datele statistice cu privire la numărul de curse şi originea şi destinaţia acestora au rezultat din eşantioanele de carnete utilizate în 2009.

Criteriul 7 cu privire la informaţiile TIR este, de asemenea, ajustat în conformitate cu propunerea Rusiei, indicând a) Numărul de carnete TIR emise în fiecare ţară membră şi b) Numărul de carnete TIR închise în siguranţă în fiecare dintre aceste ţări (operaţiuni de export).

Informaţiile statistice au fost furnizate de secretariatul IRU.

A doua opţiune, Tabelul 12c, în loc să aplice departajarea în funcţie de media ponderată, contingentul de bază este distribuit în conformitate cu cota de participarea absolută a fiecărei ţări membre la valoarea totală a variabilelor economice selectate pentru întreaga zonă CEMT.

Pe e altă parte, principiile şi metodologia de bază pentru ajustare urmăreşte decizia din 2005-2006, cu două diferenţe: 1. Ţărilor care utilizează mai puţin de 50% din contingentul propriu li se aplică un coeficient suplimentar de reducere de 30%,iar celorlalte ţări care îşi utilizează cota de bază în proporţie de până la 100% li se aplică o a doua ajustare (în locul "economiilor majore").

Grupul a discutat cele trei propuneri în detaliu şi a decis următoarele:

  • Să considere tabelul 12B [ITF/TMB/TR(2010)6/ADD1] ca bază pentru restructurarea contingentului de bază pentru perioada 2011-2015
  • Să solicite sub-grupului să discute această propunere cu o posibilă ajustare fină şi să prezinte propunerea convenită Grupului în luna septembrie.
  • Sub-grupul să se întâlnească înainte de sfârşitul lui august, la Paris.
  • Să considere principiile şi metodologia folosite în tabelul 12c, pe baza propunerii Rusiei, la următoarea restructurare în cursul următorilor 3-5 ani.

Delegaţia rusă a solicitat membrilor Grupului să analizeze 12b de mai sus pentru restructurarea contingentului de bază pentru 2011, precum şi aplicarea principiilor şi a metodologiei la fel cu cea aplicată în tabelul 12c pentru calcularea contingentului de bază în perioada 2012-2015.

Pentru a completa aceste informaţii din teren în tabelul 12b, ţările au hotărât să solicite Secretariatului să furnizeze un număr suplimentar de carnete.

În acest scop, ţările vor transmite către Secretariat, în cel mai scurt timp, 3 carnete anuale şi 2 carnete pe termen scurt, aşa cum au fost eşantionate de Secretariat, cel mai târziu la 15 iulie 2010.

Grecia şi-a anunţat intenţia de a-şi reduce contingentul de bază la 90 de autorizaţii de bază şi, în consecinţă, să nu accepte pe teritoriul său decât 90 de autorizaţii de bază din partea fiecărei ţări membre.

Preşedintele şi Secretariatul ITF au precizat că poziţia Greciei este în totală contradicţie cu politica internaţională de transport şi cu regulile Organizaţiei. În plus, introducerea retroactivă a acestei dispoziţii va avea un efect dramatic cu consecinţe negative pentru sistem, statuând, de asemenea, un precedent care nu poate fi acceptat şi care, în ultimă instanţă, va conduce la distrugerea sistemului de contingentare.

I s-a cerut Secretarului general să transmită o notă ministrului elen pentru a explica incompatibilitatea unei astfel de acţiuni cu regulile organizaţiei şi cu principiile cooperării internaţionale, precum şi consecinţele negative pe care aceasta le-ar avea supra sistemului de contingentare şi să-i solicite să-şi reconsidere poziţia.

Totodată, li s-a cerut celor trei ţări (Grecia, Italia şi Austria) să privească în urmă la rezervele lor, care au fost introduse din motive istorice care datează de zeci de ani şi care nu pot fi justificate de motive de mediu sau economice, în special dată fiind calitatea ridicată a parcului auto CEMT, precum şi existenţei pieţelor liberalizate din cadrul UE, ceea ce dă acces liber şi nelimitat la pieţele lor transportatorilor rutieri de marfă din UE 27. Li s-a cerut, de asemenea, să evalueze impactul acestor rezerve asupra economiilor şi comerţului propriilor lor ţări şi să aibă în vedere retragerea acestor rezerve.

2. Probleme practice ridicate de ţări ITF/TMB/TR/RD(2010)4

Federaţia Rusă şi Ucraina au ridicat două probleme specifice şi s-a convenit asupra următoarelor interpretări:

a). Documentele care trebuie să se afle la bordul camioanelor "EURO III sigure", "EURO IV sigure" sau "EURO V sigure": Traducere şi certificate

Aşa cum este indicat în Ghidul pentru contingentul multilateral CEMT, Certificatele aflate la bordul vehiculelor trebuie să fie completate în una din cele patru limbi: limba ţării de înmatriculare, franceză, engleză sau germană şi să fie însoţite de o traducere în cel puţin două dintre celelalte aceste limbi.

"Certificatul de conformitate cu dispoziţiile tehnice privind emisiile poluante şi de zgomot şi cu cerinţele de siguranţă pentru autovehicule "EURO III sigure", "EURO IV sigure" sau "EURO V sigure" (Anexa 4 din Ghid) [sau Certificatul de conformitate cu cerinţele de siguranţă pentru remorcă sau semi-remorcă (Anexa 5 din Ghid), sau Inspecţia tehnică periodică pentru autovehicul şi remorcă sau semi-remorcă (Anexa 6 din Ghid)], completate în una dintre cele patru limbi (limba ţării de înmatriculare, franceză, engleză sau germană), însoţite de traducerea în cel puţin două dintre celelalte aceste limbi.

Traducerea poate fi doar sub forma unui formular corespunzător în alb şi nu necesită completarea, ştampilarea sau verificarea prin nici un alt mijloc.

b). Interpretarea Articolului 3.16 dată de Austria, Grecia şi Italia

Austria, Grecia şi Italia au confirmat faptul că în exemplul de mai jos Cazul 1 este în conformitate cu interpretarea pe care o dau Articolului 3.16, în timp ce Cazul 2 va fi considerat o încălcare şi vor fi aplicate sancţiunile corespunzătoare.

Cazul 1. Un camion înmatriculat în Ucraina încarcă în Ucraina şi descarcă în Bulgaria (prima cursă cu încărcătură);

Călătoreşte apoi fără încărcătură din Bulgaria în Italia;

Încarcă în Italia şi revine în Ucraina.

Cazul 2. Un camion înmatriculat în Ucraina se deplasează fără încărcătură în Bulgaria;

Încarcă în Bulgaria şi intră în Italia încărcat (prima cursă cu încărcătură);

Încarcă în Italia şi revine în Ucraina.

Notă: Secretariatul ITF şi ţările membre au reafirmat faptul că interpretarea Italiei şi a Greciei, cărora li s-a alăturat de curând şi Austria, cu privire la prima cursă cu încărcătură nu este în conformitate cu decizia miniştrilor din 2005 sau cu interpretarea juridică a Articolului 3.16 (aşa cum a fost clarificat de către direcţia juridică a OECD).

3. Activităţi în derulare la nivelul UE şi al CEE-ONU

Dna. Pirkanniemi (CE) a informat Grupul asupra recentelor evoluţii la nivelul CE, respectiv asupra modificărilor structurale care au survenit ca urmare a înfiinţării Direcţiei Generale pentru Mobilitate şi Transport (DG MOVE).

Totodată, dânsa a informat asupra faptului că în domeniul transporturilor rutiere se acordă o atenţie specială regulilor sociale şi îmbunătăţirilor în aplicarea tahografului digital.

Dânsa a informat Grupul asupra hotărârii luate împreună cu CEE-ONU de a aplica o perioadă de tolerare a ţărilor nemembre UE - părţi la AETR pentru introducerea obligatorie a tahografului digital. Această tranziţie se aplică până la 31 decembrie 2010.

Următoarea întâlnire a sub-grupului va avea loc între 24 şi 25 august.

Următoarea întâlnire a grupului va avea loc în între 9 şi 10 septembrie, când se va lua şi o decizie care să permită tipărirea autorizaţiilor pentru 2011.

 

Ultima modificare a paginii: 14.12.2011

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii