UNTRR


CCM la nivel naţional

Începerea negocierilor Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Transporturi

 

            Potrivit Legii nr.130/1996, privind contractul colectiv de muncă, partenerii sociali din ramura transport au început, la data de 27 octombrie 2004, negocierea unui nou Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Transporturi, cu aplicare de la 01 ianuarie 2005. Acest contract preia prevederile generale ale CCM la nivel naţional şi oferă un cadru specific pentru negocierea contractelor colective de muncă în sectorul transporturilor rutiere.

          În cadrul întâlnirilor preliminare între patronatul de ramură format din reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România (U.N.T.R.R.) şi ai Confederaţiei Naţionale a Patronatului Român (C.N.P.R.) şi între reprezentanţii Convenţiei Naţionale Sindicale a Transportatorilor din România – C.N.S.T.R., cele două părţi au convenit următoarele:

  • contactarea membrilor şi a tuturor organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative pentru această ramură şi formularea, de către fiecare parte, a unor propuneri clare cu privire la conţinutul noului contract
  • transmiterea în scris a propunerilor fiecărei părţi, spre a fi analizate de către cealaltă parte.
  • considerarea ca baza de începere a negocierilor CCM Unic la Nivel de Ramură Transporturi încheiat pe perioada 2002-2004 şi modificat prin Actul Adiţional al acestui contract.

 

            Partenerii de negociere au constatat prezenţa la întâlnire a unei organizaţii sindicale  ASTR, organizaţie sindicală contestată de CSNTR. Partea patronală a solicitat soluţionarea situaţiei divergente între cele două organizaţii sindicale, arătând că doreşte încheierea unui singur CCM la nivel de ramura transporturi, care să fie semnat de toţi partenerii de dialog.

 

            În vederea pregătirii poziţiei părţii patronale pentru începerea negocierilor, UNTRR a  publicat pe site-ul său proiectul de CCM la nivel de ramură transporturi pentru anul 2005, care a fost, de asemenea, transmis prin e-info tuturor membrilor UNTRR, spre a fi analizat de aceştia, în scopul  formulării de observaţii şi propuneri, care să fie preluate şi susţinute de UNTRR în cadrul negocierilor.

            Având în vedere importanţa stabilirii unui cadru adecvat al organizării muncii în ramura transporturi, în general, care să fie viabil şi aplicabil şi în sectorul transporturilor rutiere, în special, solicităm şi pe această cale membrilor noştri să ne transmită observaţiile şi punctele care consideră că trebuie incluse/modificate în viitorul Contract Colectiv de Muncă unic la nivel de ramură transporturi.

Ultima modificare a paginii: 20.08.2005

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii