UNTRR


Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România
solicită stoparea creşterii necontrolate a preţului carburanţilor

VÂNDUT LA ACELAŞI PREŢ CA ÎN AUSTRIA CARBURANTUL ÎN ROMÂNIA LASĂ STATUL ROMÂN FĂRĂ 0,5 MILARDE EURO/AN şi ÎI FACE CADOU PETROLIŞTILOR

Comunicat de presă UNTRR, 03.01.2011

În anul 2010 până în decembrie, transportatorii rutieri au înregistrat o creştere a preţului la carburanţi (motorină) în România cu cca 30%, în baza diferitelor justificări:

  • 7-10% - 01.01.2010 - datorată majorării accizelor cu 17,51% (3,27% majorare reală în euro, 14,24% majorare datorată ratei de schimb anuale dată de Banca Centrală Europeană la 01 Octombrie în fiecare an şi valabilă pentru calcularea accizelor în anul următor), accizele reprezentând cca 35 % din preţ combustibil
  • 5% - 01.07.2010 - datorită majorării TVA cu 5%
  • 14% - diferenţă maximă rată schimb USD-ROL în perioada ianuarie-decembrie 2010
  • x% ? - datorată creşterii cu cca11% a preţului petrolului de la cca 80 USD/baril la cca 90 USD/baril în perioada ianuarie - decembrie 2010. Este greu de apreciat influenţa acestei creşteri de 11% a preţului petrolului în preţul final al carburantului livrat la pompă tocmai pentru că nu ştim cât costă cu adevărat carburantul fără accize, fără TVA, şi fără marja de profit a companiilor petroliere.

UNTRR a constatat că în decembrie 2010 preţul carburanţilor este majorat din nou, de această dată fără a avea nici o justificare!!!

UNTRR atenţionează asupra falsului avantaj al unor accize mai mici decât cele minime reglementate în Uniunea Europeană, în condiţii de preţ la pompă aproape egal, diferenţa transformându-se în profitul petroliştilor. Această diferenţă nu putea să finanţeze de atâţia ani construcţia de drumuri şi autostrăzi în România?

Oare guvernul nu sesizează această diferenţă? Sau guvernul serveşte interesele petroliştilor?

În condiţiile în care diferenţa între preţurile la pompă pentru aceleaşi produse este mai mică decât diferenţa între accizele colectate, cine câştigă şi cine pierde?

O simplă comparaţie, la întâmplare, între Austria şi România, pentru motorină (cifrele în euro) înainte de ultima scumpire din decembrie din România:

ŢARA PREŢ ÎNAINTE DE TAXE ACCIZE TVA TVA+ACCIZE PREŢ FINAL CU TVA ŞI ACCIZE
Austria 0,60049 0,38618 0,197 0,584 1,1840
ROMANIA 0,61152 0,29147 0,217 0,5082 1,1197
Diferenţa A-RO -0,01103 0,09471 -0,01938 0,07532 0,06430

Combustibilul fără taxe e mai scump în România! TVA este mai mare în România!

Acciza este mai mică în România cu 32%, dar preţul final este mai mic doar cu 5%!

Unde merge diferenţa? În profitul petroliştilor!

În România conform datelor oficiale a fost înregistrat în 2009, un consum de:

Benzină 1.632 mii tone densitate 0,77 -------------->>> 2.119.480.000 litri (2,11 miliarde litri)
Motorină 4.060 mii tone densitate 0,84 -------------->>> 4.833.000.000 litri (4,83 miliarde litri)

PRIN SCUMPIREA DIN DECEMBRIE 2010 ŞI IANUARIE 2011, la un preţ de la 5 lei/litru - UNTRR consideră că preţul combustibilului în România a ajuns la acelaşi nivel cu cel al carburantului din Austria, astfel încât considerăm că Bugetului României trebuie să îi revină din preţul de vânzare aceeaşi sumă colectată din taxe (TVA+accize). Aceasta înseamnă o sumă de cca 4 miliarde de euro anual! (La un cost de 4 milioane euro/km, cu aceşti bani s-ar putea construi 1.000 kilometri de autostradă într-un an!

Iar guvernul Romaniei taie panglica la 10 km de autostradă pe an).

În mărimi comparate, statul Român ar trebui să încaseze anul următor peste 500 milioane de euro în plus faţă de anul acesta! Echivalentul a 130 km de autostradă nouă.

Cu toate acestea, UNTRR atenţionează asupra calendarului de majorare a accizelor la combustibil în România, conform L157/2005 şi L571/2003 (cu modificările şi completările ulterioare), până la atingerea pragurilor minime ale accizelor conform Directivei 2003/96/CE - care implică o ultimă majorare a accizei la benzină la 01.01.2011 cu cca 11 euro la 1.000 litri şi o majorare a accizei la motorină pentru transport cu cca 37 euro la 1.000 litri până în 01.01.2013, care determină creşterea costurilor cu carburanţii ce afectează toţi operatorii de transport inclusiv clienţii acestora.

În condiţiile în care preţurile la pompă pentru carburant sunt egale în România şi în Austria, STATUL ROMÂN TREBUIE SĂ ÎŞI REŢINĂ ACEEAŞI SUMĂ CA ŞI STATUL AUSTRIAC SUB FORMĂ DE TAXE (ACCIZĂ + TVA)!

UNTRR SOLICITĂ MĂSURI DE URGENŢĂ ÎN CEST SENS!

IAR SUMELE COLECTATE SĂ FIE ALOCATE STRICT PENTRU MODERNIZAREA REŢELEI DE DRUMURI NAŢIONALE ŞI EUROPENE DIN ROMÂNIA, CEEA CE AR ASIGURA UN RITM DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ SUPERIOR CELUI ACTUAL!

Sectorul de transport rutier trebuie să transfere creşterea costurilor, pentru a-şi asigura dezvoltarea proprie. Consumatorii pierd pentru că preţul bunurilor şi serviciilor creşte, cererea scade şi economia în ansamblu are de suferit.

În aceste condiţii, Guvernul trebuie să regândească aplicarea taxelor pe carburanţi şi să controleze structura de cost pentru a asigura stabilitatea preţurilor şi pentru a preveni fluctuaţiile pieţei care afectează grav economia.

Carburantul reprezintă cel mai mare cost al operatorilor de transport rutier, iar creşterea preţurilor la pompă va conduce la majorarea continuă a costurilor la clienţi.

UNDE VOM AJUNGE ÎN ACEST RITM?

Într-o perioadă mult prelungită de criză economică, companiile de transport sunt nevoite să suporte o presiune a costurilor din carburanţi alături de alte componente de cost majorate, TVA, taxele locale, primele de asigurare, taxele de drum, fără nici o justificare solidă, ci doar la bunul plac al celor care au posibilitatea să le impună şi FĂRĂ SĂ SE OFERE ABSOLUT NIMIC ÎN SCHIMBUL ACESTOR MAJORĂRI - drumuri mai bune la nivel local, plata la timp a daunelor în domeniul asigurărilor, etc.

Deşi toţi agenţii economici şi-au adaptat politicile de administrare unui mediu economic naţional şi european grav afectat de criză, sectorul transporturilor rutiere este nevoit să suporte în fiecare lună creşteri succesive ale costurilor fără a putea să-şi adapteze tarifele în acelaşi ritm şi cuantum întrucât piaţa de transport nu permite aceste corecţii repetate, inerţia sistemului producând erodarea capitalului şi în final blocarea financiară a societăţilor.

Au fost înţelese, deşi foarte greu suportate, creşterile datorate majorării accizelor, a cursului leu/euro şi şocul creşterii de TVA dar nu pot fi suportate continuu creşteri de preţ motivate permanent de factori externi şi "obiectivi" de către furnizorii de carburanţi a căror singură politică monopolistă, chiar în această perioadă de criză, o reprezintă nu conservarea marjei de profit, ci creşterea acesteia în orice condiţii.

Se constată că Guvernul României, atent la politicile macroeconomice, nu ia niciun fel de poziţie pentru stoparea acestui fenomen care a devenit o puternică frână în mecanismul economic şi care ar putea produce chiar blocarea lui, aşa cum s-a întâmplat în GRECIA.

UNTRR trage încă o dată un semnal de alarmă pentru stoparea cu toată fermitatea a unui fenomen care conduce inevitabil şi permanent la creşteri de preţuri la raft ale tuturor produselor.

Acesta reprezintă unul din motivele pentru care majoritatea românilor din zonele de frontieră îşi fac cumpărăturile în ţările vecine.

Considerăm că acest fapt este în acelaşi timp ruşinos şi revoltător.

UNTRR îşi exprimă clar dezacordul faţă de această politică de preţuri monopolistă practicată de companiile petroliere şi solicită Guvernului României să adopte o poziţie hotărâtă de stopare a fenomenului.

UNTRR - Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) este o organizaţie profesională şi patronală neguvernamentală, independentă, apolitică, fondată în 1990 pe principii democratice, care promovează şi apară interesele transportatorilor rutieri pe plan intern şi internaţional, înregistrând de la înfiinţare până în prezent peste 13.000 de membri - operatori care efectuează transporturi interne şi internaţionale de marfă şi persoane.

Produse energetice 01.01.2007
Euro
01.07.2007
Euro
01.01.2008
Euro
01.01.2009
Euro
01.01.2010
Euro
Ultima majorare Prag minim
UE
Benzină cu plumb tona 547,00 547,00 547,00 547,00 547,00
1000 litri 421,19 421,19 421,19 421,19 421,19 421
Benzină fără plumb tona 425,06 425,06 425,06 436,00 452.00
1000 litri 327,29 327,29 327,29 335,72 348.040 01.01.2011 359
Motorină tona 307,59 307,59 325,00 336,00 347,00
1000 litri 259,91 259,91 274,625 283,92 293,215 01.01.2013 330

(clic pe grafice pentru mărire)

Click pt. vizualizare imagine

Click pt. vizualizare imagine

Preţ, accize şi TVA la motorină ţările UE (Euro) 20.12.2010

Ţara Preţ fără taxe Accize Preţ fără TVA % taxe specifice TVA Valoarea TVA Preţ cu toate taxele incluse % (Accize + TVA) Indice al preţului fără TVA
(ROMÂNIA = 100)
AUSTRIA 0,60049 0,38618 0,9867 39,1% 20,0% 0,197 1,1840 49,3% 109,27
BELGIA 0,63182 0,39289 1,0247 38,3% 21,0% 0,215 1,2399 49,0% 113,48
BULGARIA 0,58186 0,30678 0,8886 34,5% 20,0% 0,178 1,0664 45,4% 98,41
CIPRU 0,63976 0,34070 0,9805 34,7% 15,0% 0,147 1,1275 43,3% 108,58
DANEMARCA 0,64900 0,38917 1,0382 37,5% 25,0% 0,260 1,2977 50,0% 114,97
ESTONIA 0,60825 0,39293 1,0012 39,2% 20,0% 0,200 1,2014 49,4% 110,87
FINLANDA 0,66469 0,33012 0,9948 33,2% 23,0% 0,229 1,2236 45,7% 110,17
FRANŢA 0,59158 0,42790 1,0195 42,0% 19,6% 0,200 1,2193 51,5% 112,90
GERMANIA 0,63296 0,47040 1,1034 42,6% 19,0% 0,210 1,3130 51,8% 122,19
GRECIA 0,68798 0,42350 1,1115 38,1% 23,0% 0,256 1,3671 49,7% 123,09
IRLANDA 0,57295 0,46920 1,0422 45,0% 21,0% 0,219 1,2610 54,6% 115,41
ITALIA 0,65408 0,42300 1,0771 39,3% 20,0% 0,215 1,2925 49,4% 119,28
LETONIA 0,60564 0,32976 0,9354 35,3% 21,0% 0,196 1,1318 46,5% 103,59
LITUANIA 0,65178 0,27427 0,9260 29,6% 21,0% 0,194 1,1205 41,8% 102,55
LUXEMBURG 0,60826 0,31000 0,9183 33,8% 15,0% 0,138 1,0560 42,4% 101,69
MALTA 0,59218 0,38240 0,9746 39,2% 18,0% 0,175 1,1500 48,5% 107,93
OLANDA 0,65390 0,43770 1,0916 40,1% 19,0% 0,207 1,2990 49,7% 120,89
POLONIA 0,62122 0,31673 0,9379 33,8% 22,0% 0,206 1,1443 45,7% 103,87
PORTUGALIA 0,64964 0,36441 1,0141 35,9% 21,0% 0,213 1,2270 47,1% 112,30
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII 0,58483 0,68945 1,2743 54,1% 17,5% 0,223 1,4973 60,9% 141,12
REPUBLICA CEHĂ 0,62557 0,44228 1,0679 41,4% 20,0% 0,214 1,2814 51,2% 118,26
ROMANIA 0,61152 0,29147 0,9030 32,3% 24,0% 0,217 1,1197 45,4% 100,00
SLOVACIA 0,63032 0,36800 0,9983 36,9% 19,0% 0,190 1,1880 46,9% 110,56
SLOVENIA 0,59112 0,44185 1,0330 42,8% 20,0% 0,207 1,2396 52,3% 114,39
SPANIA 0,64360 0,34467 0,9883 34,9% 18,0% 0,178 1,1662 44,8% 109,44
SUEDIA 0,62642 0,47058 1,0970 42,9% 25,0% 0,274 1,3713 54,3% 121,49
UNGARIA 0,64583 0,35845 1,0043 35,7% 25,0% 0,251 1,2554 48,6% 111,22Ultima modificare a paginii: 03.01.2011

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii