UNTRR


UNTRR promovează Rezoluţia IRU "30 cu 30" privind reducerea emisiilor de CO2 cu 30% până în 2030

Rezoluţia Uniunii Internaţionale a Transporturilor Rutiere (IRU) denumită "30 cu 30" reprezintă angajamentul voluntar al industriei de transport rutier de a reduce emisiile de CO2 cu 30% până în 2030.

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), ca membră activă a IRU, reprezentând operatorii români de camioane, de autobuze, de autocare şi de taxiuri în cadrul Consiliului de Transport Marfă IRU şi Consiliului de Transport Persoane IRU,

Considerând că:

Industria transporturilor rutiere - prin recunoaşterea rolului pe care-l joacă transportul rutier în progresul economic, social şi cel privind mediul înconjurător, şi în conformitate cu strategia IRU a celor 3"i" pentru dezvoltarea durabilă bazată pe inovaţie, incitare (stimulente) şi infrastructură - şi-a asumat responsabilitatea de a reduce semnificativ, cu până la 98%, emisiile toxice şi netoxice, ceea ce a contribuit pe larg la îmbunătăţirea calităţii aerului;

Procesul de globalizare a antrenat o creştere a turismului şi comerţului, deci a transporturilor, şi în consecinţă o creştere a consumului de carburant şi ca urmare a emisiilor de CO2;

Transportul rutier este singurul mod de transport care oferă servicii de calitate din poartă în poartă cu, în numeroase cazuri, o mai slabă emisie de carbon decât celelalte moduri de transport;

Transportul în general este responsabil cu aproximativ 30% din emisiile de CO2 în timp ce industria de transport rutier comercial nu reprezintă decât 3% din ansamblul emisiilor de CO2;

O infrastructură de transport neadaptată poate cu uşurinţă tripla consumul de carburant al vehiculelor comerciale de transport marfă;

Cu excepţia distribuţiei urbane şi a transportului rutier de pasageri pe distanţe scurte, transportul rutier comercial este şi va rămâne dependent de petrol, fără a exista o altă alternativă viabilă din punct de vedere economic.

Având în vedere cele de mai sus, industria transporturilor rutiere, reprezentată de UNTRR alături de IRU:

Se angajează voluntar, pe baza tehnologiilor şi practicilor novatoare, să reducă emisiile de CO2 cu 30% până în 2030 - calculate ca performanţă a transportului în tkm şi pkm şi raportate la anul de referinţă 2007, prin recurgerea la metode cum ar fi:

  • Investiţii în motoare novatoare şi tehnologiile cele mai recente în materie de vehicule, putând contribui la reducerea consumului de carburant şi în consecinţă a emisiilor de CO2 cu mai mult de 10%;
  • Instruirea şoferilor, după modelul celei efectuate de Academia IRU sau a altor institute, care să permită reducerea consumului de carburant şi în consecinţă a emisiilor de CO2 cu până la 10%;
  • Concepte logistice novatoare, cum ar fi sistemele ITS şi a greutăţilor şi dimensiunilor optimizate pentru vehiculele comerciale de transport marfă, care să poată, de asemenea, permite reducerea consumului de carburant, precum şi a emisiilor de CO2 cu peste 10%.

UNTRR alături de IRU atrage atenţia constructorilor de vehicule, fabricanţilor de anvelope şi furnizorilor de energie şi de instrumente telematice:

Să asigure realizarea obiectivului de reducere cu cel puţin 10% a consumului de carburant şi a emisiilor de CO2 prin furnizarea de sisteme interoperabile şi să recurgă la ultimele tehnologii novatoare cum ar fi materiale de construcţie mai uşoare şi un design aerodinamic, chiar înainte ca utilizarea lor să devină obligatorie;

Să depună eforturi pentru înlocuirea carburanţilor fosili cu surse de energie alternative sau carburanţi reînnoibili cu carbon neutru în scopul reducerii, în cifră absolută, a emisiilor de CO2 produse de sectorul de transporturi rutiere într-o manieră drastică.

UNTRR alături de IRU atrage atenţia autorităţilor competente:

Să faciliteze şi să promoveze şi mai mult transportul rutier şi să lucreze în parteneriat cu sectorul de transport rutier - în calitate de parte integrantă a lanţului de mobilitate - pentru a-i permite realizarea în întregime a obiectivelor ambiţioase de reducere a emisiilor de CO2;

Să propună stimulente veritabile comerciale în scopul facilitării penetrării tehnologiilor de transport novatoare, a practicilor de referinţă şi a instruirii;

Să înceteze să propună legislaţii noi vizând reducerea emisiilor toxice, şi mai degrabă să se concentreze pe legislaţiile care au drept scop reducerea consumului de carburant;

Să încurajeze înlocuirea, în măsura posibilului, a carburanţilor fosili cu surse de energie/carburant alternative, cum ar fi carburantul hidrogen produs pe bază de electricitate, iar aceasta generată de energii reînnoibile;

Să exploateze mai eficient infrastructura existentă şi să investească într-o manieră adecvată în infrastructuri noi în scopul desfiinţării ambuteiajelor şi a legăturilor lipsă;

Să promoveze şi să sporească, prin intermediul măsurilor stimulative, utilizarea autobuzelor, autocarelor şi taxiurilor conform iniţiativei IRU "Smart Move", întrucât ei sunt actorii cei mai respectaţi ai mediului în cadrul lanţului de mobilitate şi prin aceasta cea mai bună modalitate de a reducere emisiilor de CO2 ale transportului de persoane;

Să dezvolte norme internaţionale în scopul permiterii aplicării pe scară cât mai largă posibil a abordării modulare prin standardizarea şi armonizarea vehiculelor, unităţilor de transport şi greutăţilor şi dimensiunilor;

Să aplice Convenţiile internaţionale privind mediul înconjurător în folosul mediului şi nu ca pretext pentru introducerea mecanismelor fiscale de colectare a taxelor suplimentare pe carburantul utilizat în cadrul subvenţiilor încrucişate.


Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere (IRU), reprezintă operatorii de camioane, de autobuze, de autocare şi de taxiuri, prin intermediul celor 180 de asociaţii membre din 74 ţări de pe 5 continente,

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) este o organizaţie profesională şi patronală, neguvernamentală, independentă, apolitică, fondată în 1990 pe principii democratice,afiliată la IRU, care promovează şi apără interesele transportatorilor rutieri pe plan intern şi internaţional, înregistrând de la înfiinţare până în prezent peste 13.000 membri - operatori care efectuează transporturi interne şi internaţionale de marfă şi persoane.Ultima modificare a paginii: 15.02.2010

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii