UNTRR


Comunicat de presă UNTRR, 04.02.2011 - Comisia Europeană a declanşat procedura de încălcare împotriva României!

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România

Comunicat de presă UNTRR, 04.02.2011
Comisia Europeană a declanşat procedura de încălcare împotriva României!

Ca urmare a sesizării UNTRR din luna ianuarie 2011 cu privire la faptul că măsura dispusă de Guvernul României prin Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 de modificare a Codului fiscal, constând în limitarea autorizării antrepozitarilor fiscali doar la antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de produse energetice – încalcă dispoziţiile Directivei 2008/118/CE a Consiliului privind regimul general al accizelor, Comisia Europeană a declanşat procedura de încălcare în baza articolului 258 al Tratatului de funcţionare a Uniunii Europene (TFUE).
Această procedură constă în notificarea statului membru cu privire la o problemă identificată de Comisie referitoare la conformitatea sau punerea în aplicare a dreptului comunitar, solicitându-i-se acestuia să formuleze observaţii cu privire la această problemă, într-un interval de timp limitat,
În cazul în care statul membru nu a răspuns notificării sau dacă răspunsul este insuficient, iar încălcarea identificată continuă Comisia Europeană va emite o opinie motivată care va stabili în mod clar, precis şi detaliat motivele pentru care Comisia consideră că statul membru a încălcat dreptul comunitar şi indică textele comunitare încălcate, precum şi practica Curţii Europene de în Justiţie în această materie. Prin aceasta, Comisia invită statul membru să se conformeze şi îi acordă, în acest scop, un nou termen limită.
Dacă după epuizarea celor două faze neconformitatea sau încălcarea persistă, Comisia poate sesiza Curtea Europeană de Justiţie cu o acţiune pentru nerespectare.
Deşi problema aceasta şi faptul că ea afectează piaţa carburanţilor, transportatorii rutieri şi concurenţa în mai multe domenii a fost comunicată Guvernului României, Ministerului Finanţelor Publice, Consiliului Concurenţei, Reprezentanţei Comisiei Europene în România şi Direcţiei Generale Impozitare şi Uniune Vamală a Comisiei Europene, instituţiile statului român nu au dat nici un răspuns, singura care a reacţionat fiind Comisia Europeană.

UNTRR îşi exprimă regretul faţă de lipsa de reacţie a autorităţilor din România cu privire la aspectele sesizate de aceasta.
UNTRR consideră că un dialog real între autorităţi şi societatea civilă nu se poate realiza decât prin tratarea reprezentanţilor societăţii civile pe ca parteneri şi nu ca simpli executanţi.
UNTRR sprijină reforma administraţiei române considerând că numai cu o administraţie formată din profesionişti, independenţi şi bine plătiţi, România poate fi modernizată.
UNTRR va continua să sesizeze problemele cu care se confruntă transportatorii rutieri şi piaţa transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane şi va depune eforturi pentru rezolvarea acestora.
 
UNTRR - Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) este o organizaţie profesională şi patronală neguvernamentală, independentă, apolitică, fondată în 1990 pe principii democratice, care promovează şi apară interesele transportatorilor rutieri pe plan intern şi internaţional, înregistrând de la înfiinţare până în prezent peste 13.000 de membri - operatori care efectuează transporturi interne şi internaţionale de marfă şi persoane.
Ultima modificare a paginii: 04.02.2011

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii