UNTRR


Comunicat de presă al UNTRR cu privire la introducerea de către Consiliul Local Timişoara a taxei de tranzit pentru vehiculele de transport marfă cu masa mai mare de 7,5 tone

Consiliul Local Timişoara a adoptat prin HCL 196/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2010 - anexa 5 - o taxă de tranzit pentru vehiculele de transport marfă cu masa mai mare de 7,5 tone, precum şi procedura de administrare a acesteia (HCL 554/2009).

Baza legală considerată de CL Timişoara pentru introducerea acestei taxe este reprezentată de:

 • Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la art. 282, alin. 1 şi 2,
 • Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi completată, pct. 224 alin. 1-3,
 • Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la art. 36 alin 4 lit. c) şi art. 45 alin. 2.

CL Timişoara intenţionează să utilizeze această taxă pentru "exclusiv pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor de pe raza Municipiului Timişoara.".

În urma analizei textului Hotărârii, se constată următoarele:

 1. Taxa de tranzit pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone care nu au număr de înmatriculare în judeţul Timiş nu are la bază nicio fundamentare tehnico-economică:
  a. nu face nicio referire la fondurile alocate până la acea dată pentru reparaţia sau întreţinerea drumurilor respective - deci nu există termen de comparaţie,
  b. nu face nicio referire detaliată la drumurile pe care se aplică, rezultând aplicabilitatea ei pe toate drumurile din interiorul Timişoarei, deci inclusiv a celor cu caractere de drum naţional/european,
  c. nu face nicio prognoză a fondurilor necesare pentru reparaţia sau întreţinerea drumurilor respective pentru un anumit interval de timp şi nici la planul considerat pentru reparaţia sau întreţinerea drumurilor respective.
 2. Nici hotărârea şi nici "Procedura de administrare a taxei de tranzit" nu fac menţiuni cu privire la necesarul de fonduri şi nici la sursele existente în prezent având ca destinaţie reparaţia sau întreţinerea drumurilor locale,
 3. Niciunul dintre documentele precizate la §2 nu prezintă un studiu cost/beneficiu din care să reiasă modul de calcul al valorii prevăzute pentru această taxă,
 4. Hotărârea este discriminatorie, această taxă aplicându-se doar vehiculelor înmatriculate în alt judeţ decât judeţul Timiş - probabil şi celor care sunt înmatriculate în alte state,
 5. Hotărârea nu ţine cont de dispoziţiile art. 11 al OG 43/1997 cu ultimele modificări care precizează faptul că "Drumurile naţionale, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte, fiind considerate continue în traversarea localităţilor, servind totodată şi ca străzi.", deşi printre drumurile care au funcţiunea de străzi în municipiul Timişoara se află şi două drumuri europene, respectiv E70 (DN 6), E671 (DN 69), precum şi două drumuri naţionale, respectiv DN 59, DN 59A, pentru care se plăteşte deja rovinieta,
 6. Hotărârea nu ţine cont de dispoziţiile Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, Anexa VII, capitolul 6, punctul (2), care prevede măsurile tranzitorii cu privire la taxarea vehiculelor de transport mărfuri, masele şi dimensiunile cu care acestea pot circula pe teritoriul României, condiţiile în care acestea pot circula şi etapele de deschidere a drumurilor circulaţiei acestora.

În plus, Directiva 1999/62 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, cu ultimele modificări (Directiva 2006/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 şi Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006) conţine următoarele dispoziţii care trebuie respectate:

 • Un stat membru poate introduce taxe de trecere şi/sau tarife de utilizare a drumurilor neincluse în reţeaua transeuropeană de drumuri "… printre altele pe drumuri paralele pe care poate fi deviat traficul de pe reţeaua transeuropeană de drumuri şi/sau care sunt în competiţie directă cu anumite părţi ale reţelei respective sau altor tipuri de autovehicule neincluse în definiţia "vehiculului" din reţeaua rutieră transeuropeană, cu condiţia ca impunerea taxelor şi/sau a tarifelor de utilizare pe astfel de drumuri să nu conducă la discriminări în ceea ce priveşte traficul internaţional şi să nu conducă la denaturarea concurenţei între operatori." (art. 7 alineatul 1)
 • Este necesar ca modul de colectare a taxelor şi/sau a tarifelor de utilizare să nu dezavantajeze în mod nejustificat, din punct de vedere financiar, sau din alt punct de vedere, utilizatorii ocazionali ai reţelei rutiere (art. 7 alineatul 6).
 • "Tarifele de utilizare, inclusiv costurile administrative, pentru toate categoriile de vehicule se stabilesc de către statele membre respective la o valoare care să nu fie mai mare decât tarifele maxime stabilite în Anexa II" (art. 7 alineatul 7).
 • "Valorile taxelor de utilizare trebuie să fie proporţionale cu durata utilizării infrastructurii" (art. 7 alineatul 8).
 • "Taxele de trecere au la bază principiul recuperării doar a costurilor infrastructurii. Mai precis taxele medii ponderate se raportează la costurile de construcţie şi costurile de operare, de întreţinere şi dezvoltare a reţelei rutiere respective" (art. 7 alineatul 9).
 • "Taxele de utilizare se determină în conformitate cu articolul 7 şi alineatul 1 din prezentul articol" (art. 7a alineatul 2).

Se constată astfel faptul că nu au fost respectate următoarele aspecte:

 1. Aplicarea acestei taxe speciale denaturează concurenţa între transportatorii rutieri,
 2. Aplicarea acestei taxe este discriminatorie, ea aplicându-se doar transportatorilor din afara judeţului Timiş,
 3. Această taxă specială dezavantajează, în mod nejustificat, utilizatorii ocazionali ai reţelei rutiere,
 4. Plata acestei taxe speciale nu se poate face în afara României,
 5. Valorile taxei speciale nu au la bază nici măcar declarativ principiul recuperării costurilor infrastructurii şi, sub nicio formă, nu sunt proporţionale cu utilizarea infrastructurii de către un anumit tip de vehicul,
 6. Comisia Europeană nu a fost informată asupra introducerii acestei taxe speciale şi nu şi-a putut da avizul cu privire la aceasta.

Punct de vedere:

 • deoarece taxa aceasta afectează România în ansamblul Uniunii Europene ca urmare a nerespectării legislaţiei comunitare,
 • deoarece această taxă afectează concurenţa în domeniul transporturilor,
 • deoarece această taxă nu respectă nici legislaţia română nici pe cea europeană,
 • deoarece efectele introducerii acestei taxe asupra populaţiei, în general, şi a transportatorilor, în special, nu au fost analizate,
 • deoarece nu există un studiu privind modul de calcul al acestei taxe şi nici o analiză cost-beneficiu privind introducerea acestei taxe,
UNTRR consideră că această taxă nu poate fi aplicată întrucât:
 • A. contravine legislaţiei europene şi celei naţionale prin nerespectarea dispoziţiilor Tratatului de aderare,
 • B. contravine legislaţiei europene prin nerespectarea dispoziţiilor directivei 1999/62,
 • C. contravine legislaţiei naţionale prin nerespectarea dispoziţiilor OG 43/1997
 • D. dublează, în fapt, tariful de utilizare a drumurilor, rovinieta, aplicabilă în baza OG 15/2002,
 • E. adaugă o nouă povară pe umerii transportatorilor rutieri, care se va reflecta în costurile ce vor trebui suportate de cetăţeanului de rând.Ultima modificare a paginii: 05.01.2010

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii