UNTRR


Comunicat de presă 17 octombrie 2011 - Am semnat un tratat care trebuie respectat!

În anul 2005 s-a semnat Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, iar la 1 ianuarie 2007 acesta a intrat în vigoare.

De la intrarea în vigoare a acestuia, s-au căutat cu fervoare, mai ales de către autorităţile locale, modalităţi de eludare a dispoziţiilor sale, în special în ceea ce priveşte dispoziţiile cu privire la transporturi şi taxare.

În prezent, pe lângă problemele grave cu care se confruntă transportatorii ca urmare a crizei economice şi financiare, a creşterii nejustificate a preţurilor la carburant şi a instabilităţii legislative, de mai bine de doi ani aceştia se confruntă şi cu veleităţile de legiuitor ale autorităţilor locale.

Primul a fost Consiliul Judeţean Constanţa care, profitând de reglementarea haotică la nivel naţional a taxării utilizării drumurilor a introdus taxa de utilizare a drumurilor judeţene care nu are legătură cu lungimea acestora, nici cu Directiva 1999/62 şi nici cu Ordonanţele 43/1997 şi 15/2002 care ar trebui să reglementeze taxarea utilizării drumurilor la nivel naţional.

Acest grav exemplu nelegal a fost urmat de Consiliul Judeţean Tulcea şi, ulterior, de consiliile locale din Cluj, Timişoara şi Consiliul Judeţean Giurgiu.

Acţiunile promovate de consiliile locale de la Timişoara şi Cluj au fost suspendate, fie pe calea instanţei, fie printr-o corectă reanalizare a situaţiei ilegale generate.

Consiliul Judeţean Giurgiu, prin nerespectarea flagrantă a dispoziţiilor anexei VII la Tratatul de aderare, a interzis abuziv accesul direct la punctul de frontieră Giurgiu - pe DN5 (E70/E85), parte a reţelei transeuropene de transport - traficul de peste 7,5 tone fiind deviat pe un drum secundar (DJ507) iar transportatorii fiind amendaţi cu 25.000 - 35.000 lei pentru o aşa zisă depăşire a masei maxime admise pe axă şi totale.

Autorităţile locale trebuie să înţeleagă faptul că Tratatul de aderare, Directivele, Regulamentele şi Deciziile Uniunii Europene au aplicabilitate la întreg teritoriul naţional şi sunt obligatorii nu doar pentru autorităţile centrale ci, în egală măsură, şi pentru autorităţile locale.

În acest context, reamintim Consiliului Judeţean Giurgiu prevederile Tratatului de aderare cu privire la DN5:

"Începând de la data aderării nu mai poate fi impusă nici o restricţie privind utilizarea de către vehiculele care respectă cerinţele Directivei 96/53/CE a principalelor rute de tranzit prevăzute la anexa 5 la Acordul privind transporturile încheiat între CE şi România (1) şi în anexa I la Decizia nr. 1692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind liniile directoare pentru dezvoltarea reţelei de transport transeuropene, principale rute care sunt enumerate mai jos:
…..
10. Bucureşti - Giurgiu (drumul E 70/E 85)..."

Ca urmare a acestei situaţii grave, prin sancţionarea abuzivă şi nelegală a transportatorilor pentru utilizarea rutei ocolitoare impuse de autorităţile locale din Giurgiu ca variantă pentru DN5:

  1. nu se respectă angajamentul României de eliminare a restricţiilor de trafic pe DN 5 - şi implicit pe variantele ocolitoare impuse de autorităţile române la acesta - pentru vehiculele care respectă limitele de masă prevăzute în anexa la Directiva 96/53 (11,5 tone/axa simplă motoare) asumat prin Tratatul de aderare anexa VII punctul 6 alineatul (2),
  2. se interzice traficul vehiculelor cu mase conforme cu anexa la Directiva 96/53 pe ruta menţionată,
  3. se aduce atingere liberei circulaţii a mărfurilor între două state membre (România şi Bulgaria),
  4. se aduce o gravă atingere regulilor de concurenţă, transportatorii români fiind taxaţi discriminatoriu faţă de transportatorii străini, prin aplicarea unor amenzi nelegale împovărătoare (până la 35.000 lei).

Cerem autorităţilor locale din judeţul Giurgiu să reintre în legalitate şi să respecte dispoziţiile Tratatului de aderare.

Solicităm Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerului Administraţiei şi Internelor să dispună de urgenţă măsurile necesare pentru reglementarea legală a acestor situaţii şi pentru informarea autorităţilor locale cu privire la obligativitatea respectării de către acestea a legislaţiei europene.

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) este o organizaţie profesională şi patronală, neguvernamentală, independentă, apolitică, fondată în 1990 pe principii democratice, care promovează şi apără interesele transportatorilor rutieri pe plan intern şi internaţional, înregistrând de la înfiinţare până în prezent peste 13.000 membri - operatori care efectuează transporturi interne şi internaţionale de marfă şi persoane.Ultima modificare a paginii: 18.10.2011

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii