Carnet TIR

 

TIR - o solutie de tranzit simplă, sigură și rapidă pentru transporturile dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană

 

 

Informații actualizate privind transportul produselor interzise la import în Federația Rusă în baza Decretului prezidențial N 560 din 6 august 2014

 

Informații actualizate privind transportul produselor interzise la import în Federația Rusă în baza Decretului prezidențial N 560 din 6 august 2014

Noile condiții sunt aplicabile operațiunilor de transport rutier și feroviar.

În 24 iunie 2019, președintele Rusiei a semnat Decretul N 290 de modificare, în special, a Decretului N 560 din 6 august 2014, dar și a Decretului N 592 din 22 octombrie 2018 privind bunurile originare sau transportate din Ucraina.

În conformitate cu noul decret N 290, începând cu 1 iulie 2019, atât operatorii de transport rutier ruși cât și cei străini vor putea tranzita teritoriul Federației Ruse cu bunuri sancționate, cu condiția să utilizeze sigilii de navigație GLONASS pentru care conducătorii auto au primit cupoane de înregistrare corespunzătoare.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al Ministerului Transporturilor din Rusia, pentru următoarele șase luni, nu se percepe nicio taxă pentru instalarea/scoaterea/verificarea sigiliilor electronice, pentru a permite operatorilor de transport rutier să se familiarizeze cu noul proces.

Pentru a utiliza sigiliile de navigație GLONASS, operatorii de transport trebuie să se înregistreze pe site-ul https://crcp.ru/en/principles.html (toate informațiile disponibile în limba rusă și engleză) și să transmită o cerere de utilizare a sigiliului electronic prin intermediul contului creat.

 

 

Emiratele Arabe Unite: deschidere birou vamal nou pentru implementare proceduri TIR

 

Începând cu data de 18 Septembrie 2018 un nou birou vamal din Emiratele Arabe Unite, Saif Zone, Sharjah, a fost autorizat în vederea implementării procedurii TIR.

 

Atenție!!! Începând cu 1 august 2018, Rusia interzice trecerea graniței pe la punctele de trecere a frontierei comune cu Belarus!!

 

Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere - IRU a fost informată că începând cu 1 august 2018 cetățenii străini (cu excepția cetățenilor ruși și belaruși) nu vor mai putea să treacă frontiera dintre Belarus și Rusia. Lista punctelor de trecere a frontierei este stabilită prin Ordinul Guvernului nr. 2665-p din 29.11.2017, click aici (în limba rusă).

Acest regulament nu are legătură cu vama, ci cu competența Serviciului de Frontieră din Rusia, care va fi însărcinat cu implementarea "Legii federale privind frontiera de stat a Federației Ruse".

În trecut, o aplicare similară a legii menționate mai sus a fost implementată în martie 2017, iar IRU s-a adresat autorităților ruse competente solicitând mai multe clarificări și a primit un răspuns oficial prin care li se recomandă șoferilor străini care efectuează operațiuni de transport rutier internațional să utilizeze punctele de trecere a frontierei cu Rusia, mai puțin punctele comune cu Belarus (ex. punctele de trecere a frontierei dintre Rusia și Lituania, Letonia, etc.). După un timp, aceste restricții au fost eliminate în practică, însă legea a rămas întotdeauna în vigoare.

UNTRR sfătuiește operatorii de transport să-și adapteze în mod corespunzător operațiunile de transport (în special șoferii implicați). UNTRR va monitoriza această situație și va informa operatorii de transport în legătură cu evoluțiile viitoare.În conformitate cu noul regulament al Comisiei Economice Euroasiatice privind modificarea formatului și structurii pre-declarației precum și necesitatea dezvoltării aplicației în acest sens, schimbul de mesaje cu sistemul vamal din Belarus a fost restabilit în data de 07.08.2019, ora 12:00 (GMT + 2). Sub rezerva noii cerințe naționale, pre-declarațiile TIR-EPD vor putea fi transmise numai după plata, în avans, a unei sume de bani. Astfel, IRU oferă utilizatorilor posibilitatea de a achiziționa jetoane (token) în vederea transmiterii pre-declarațiilor TIR – EPD în Belarus. De menționat că în viitor este posibil să se mai adauge în aplicație și alte informații suplimentare. În prezent, sistemul vamal din Belarus poate transmite două tipuri de răspunsuri: acceptare și atunci se alocă un număr de referință (MRN) sau respingere. Noile câmpuri care se referă la achiziție și plată sunt disponibile în limbile engleză și rusă, urmând să fie adăugate și celelalte limbi utilizate de aplicația TIR-EPD

 

Federația Rusă: completare listă produse interzise la import

 

Rusia: Interzicerea, pentru o perioadă de un an, a importurilor de produse agricole, materii prime și alimente provenite din Statele Unite ale Americii, țările Uniunii Europene, Canada, Australia și Regatul Norvegiei

Vă informăm că Decretul Guvernului Federației Ruse nr. 1292 din 25 octombrie 2017 a completat lista produselor agricole, a materiilor prime și a produselor alimentare originare din SUA, țările UE, Canada, Australia, Norvegia, Ucraina , Albania, Muntenegru, Islanda și Liechtenstein, cărora li se interzice importul pe teritoriul Federației Ruse:

0103 (exceptie 0103 10 000 0)
- animale vii din specia porcine( cu excepția animalelor de reproducție de rasă pură)

0206 (exceptie 0206 10 100 0, 0206 22 000 1, 0206 29 100 0, 0206 30 000 1, 0206 30 000 3, 0206 41 000 1, 0206 49 000 1, 0206 80 100 0, 0206 90 100 01)
-Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, cai, măgari, catâri , proaspete, refrigerate sau congelate(cu excepția produselor destinate producției de produse farmaceutice1)


0209 -Slănină, fără părti slabe și grăsime de pasăre, netopită sau extrasă în alt mod, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată, în saramură, uscată sau afumată

1501 -Grăsime de porc (inclusiv untură) și grăsime de pasăre, altele decât cele de la pozițiile 0209 sau 1503

1502 -Grăsimi provenind de la bovine, ovine sau caprine, altele decât cele de la poziția 1503

1503 00 -Stearina din untura, ulei de untura, oleo-stearina, oleo-margarina și ulei de seu, neemulsionate, neamestecate, și nici altfel preparate.

 

 

Modificare valabilitate Carnete TIR începând cu 15 decembrie 2017

 

Începând cu data de 15.12.2017, se va modifica perioada valabilității Carnetelor TIR de la 75 de zile la 120 de zile. Perioada de valabilitate nu va depăși niciodată 120 de zile de la data emiterii Carnetului TIR.

 

Limita de garantare de 100 000 EURO pentru Carnetele TIR emise de UNTRR

 

Urmare aprobării de către Comisia Europeană a modificării art.163 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei, în sensul majorării cuantumului garantat de către asociațiile garante pentru mărfurile care fac obiectul operațiunii TIR, până la limita monetară a 100.000 EURO pentru fiecare Carnet TIR, vă informăm că toate Carnetele TIR emise de UNTRR sunt acoperite de garanția de 100.000 de EURO, în baza acordului semnat cu Autoritățile Vamale în data de 20.09.2017.

 

Garanții suplimentare solicitate de vama din Ucraina transportatorilor ruși cu carnete TIR emise de ASMAP

 

Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere (IRU) a fost informată cu privire la scrisoarea de la Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei, numărul 99 - 24 / 01-01-08 / 4555 din data de 01.10.2014.

În conformitate cu această scrisoare și pe baza deciziei Guvernului ucrainean din 12 septembrie 2014, data de 2 octombrie 2014, autoritățile vamale din Ucraina cer garanții naționale prevăzute de Codul vamal ucrainean, în scopul de a asigura drepturile si taxele vamale pentru acceptare a carnetelor TIR eliberate de către Asociația rusă de Transport Internațional Rutier (ASMAP) pentru operatorii de transport din Rusia.
În conformitate cu această scrisoare, această măsură a fost pusă în aplicare în mod temporar, având în vedere situația actuală în ceea ce privește punerea în aplicare a Convenției TIR pe teritoriul Federației Ruse.
Această măsură se referă doar la carnetele TIR emise de ASMAP operatorilor de transport din Rusia. Ea nu afectează carnetele TIR eliberate de către alte asociații TIR către operatorii de transport naționali.

 

 

Preturile carnetelor TIR incepand cu data de 01.01.2007

 

 

Incepând cu data de 01.01.2007 preţurile carnetelor TIR sunt urmatoarele:

Tip carnet Pret unitar
4 voleţi 81 Euro
6 voleţi 85 Euro
14 voleţi 100 Euro

 

 

20.03.2014 Carnetele TIR nu vor mai fi acceptate la granita Finlanda - Rusia (birou vamal Torfyanovka)

 

Pe baza informațiilor de pe site-ul Serviciului Federal Vamal al Federației Ruse ( FCS RF ), din 20 martie 2014 carneteleTIR nu vor mai fi acceptate în regiunea de Nord-Vest la granița finlandeza-rusă (birou vamal de Torfyanovka).

Operatorii de transport care circulă prin acest punct de trecere a frontierei cu trafic mare între Europa și Rusia vor fi obligați să apeleze la garanții naționale suplimentare. Prin urmare, IRU sfatuieste toți operatorii de transport care pleaca la, de la și în Rusia, sa urmeze Recomandările IRU pentru titularii de carnete TIR în cazul carnetelor TIR refuzate în mod ilegal de către ofițerii vamali din Rusia.

Această noua decizie ilegală a FCS RF este o încălcare directă a Convenției TIR, precum și deciziile anterioare ale Curții pronunțate de către Curtea Supremă de Arbitraj din Rusia, care sfidează instrucțiunile guvernuluil rus luate în ultimele luni în legătură cu Sistemul TIR și constituie un alt semn îngrijorător pentru mediul de afaceri din Rusia .

IRU este in prezent in discutii cu diferite ministere ruse de la toate nivelurile pentru a rezolva rapid această situație prin repunerea imediată și continuarea pe termen lung a sistemului TIR în Rusia .

 

Brosura "Cum se completeaza Carnetul TIR" (.pdf 5MB)

 

Click aici pentru download

 

Completarea Carnetului TIR (.pdf 5MB)

 

Click aici pentru download

 

Precizare privind completarea Manifestului marfurilor carnetelor TIR pentru utilizare in IRAN

 

IRU, prin Scrisoarea Circularã nr.2/15.01.2010 ne comunicã urmãtoarele:

“Asociatia emitentã si garantã a carnetelor TIR din Iran (ICCIM) ne-a informat cã de la 01.02.2010, autoritãþile vamale iraniene solicitã ca Manifestul mãrfurilor sã fie completat în limba englezã sau persanã, sau în caz contrar, sã fie atasatã o traducere în limba englezã sau persanã.

Autoritãtile vamale iraniene se referã la "Regulile referitoare la utilizarea carnetului TIR" pagina galbenã de la sfârsitul carnetului TIR, unde la articolul 10 litera (a) se prevede cã "Manifestul va fi completat în limba tãrii de plecare, cu exceptia cazului în care autoritãtile vamale permit utilizarea unei alte limbi. Autoritãtile vamale ale tãrilor tranzitate îsi rezervã dreptul de a solicita o traducere în limba lor. Pentru a evita întârzierile care ar putea rezulta din aceastã cerintã, se recomandã transportatorului sa posede traducerile necesare. "

Prin urmare, rugãm Titularii de carnete TIR care cãlãtoresc în Iran, ca începând cu data de 01.02.2010 sã aibe Manifestul mãrfurilor completat numai în limba englezã sau persanã, ori, în caz contrar sã posede o traducere a acestuia.”

 

PRECIZARI privind operatiunile TIR din Republica MOLDOVA

 

Va reamintim ca orice operatiune TIR din Republica Moldova trebuie sa înceapa sau sa se termine NUMAI în birourile vamale autorizate sa efectueze formalitati privind procedura TIR.

Lista birourilor vamale autorizate sa trateze Carnete TIR este urmatoarea:
1. Vama aeroportului (Biroul vamal Aeroport)
2. Vama Basarabeasca (Biroul vamal Basarabeasca)
3. Vama Nord (Biroul vamal Nord) - în orasul Balti
4. Vama Bender (Biroul vamal Bender) - în orasul Causeni
5. Vama Briceni (Biroul vamal Briceni)
6. Vama Cahul (Biroul vamal Cahul)
7. Vama Comrat (Biroul vamal Comrat)
8. Vama Chisinau (Biroul vamal Chisinau)
9. Vama ZAL Chisinau (Biroul vamal ZAL Chisinau)
10. Vama Leuseni (Biroul vamal Leuseni)
11. Vama Ocnita (Biroul vamal Ocnita)
12. Vama Sculeni (Biroul vamal Sculeni)
13. Vama Soroca (Biroul vamal Soroca)
14. Vama Ungheni (Biroul vamal Ungheni)
15. Vama Giurgiulesti (Biroul vamal Giurgiulesti).

 

Abonează-te pentru a putea avea acces la o gama largă de articole și informații

Vrei sa primesti ultimele noutati?

Remind me later

Thank you! Please check your email inbox to confirm.

Oops! Notifications are disabled.