UNTRR


Intrebari frecvente

Întrebare: 

Referitor la facturile emise de clienţii români clienţilor germani, este necesară înregistrarea companiei în scopuri de TVA în Germania, chiar şi în situaţia în care clientul este o companie germană?
Sau: este necesară înregistrarea companiei în scopuri de TVA în Germania numai în cazul în care clientul este o persoană privată germană?
Dacă clienţii sunt companii nu este posibilă o factură netă? (taxarea clientului).

Mai sunt şi alte opţiuni, ca:
Facturarea netă (facturarea fără TVA) cu menţiunea obligativităţii plăţii de către destinatar sau
Facturarea cu TVA-ul german în baza înregistrării în Germania – în acest caz – recuperarea TVA rămâne posibilă sau este nevoie de declaraţii TVA lunare/periodice în Germania?

Răspuns:

În Germania nu este necesară o înregistrare în scopuri TVA, factura este emisă ca o factură netă de către operatorul care efectuează cabotajul. Expeditorul transportului de cabotaj, care trebuie să fie menţionat pe CMR-ul de cabotaj conform Art.8, par.3, lit. a) al Reglementării CE nr.1072/2009, trebuie să declare TVA privind operaţiunile de cabotaj autorităţii sale financiare şi asupra dreptului său de deducere a taxei.

Noile dispoziţii privind cabotajul conform Regulamentului (CE) nr. 1072/2009

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, JO1 L 300, 14.11.2009, pagina 72, cuprinde noi dispoziţii cu privire la cabotajul rutier, aplicabile din 14 mai 2010. Art. 8 din regulament limitează durata totală a cabotajului la şapte zile şi numărul maxim de operaţiuni de cabotaj la trei. Operaţiunile de cabotaj pot fi efectuate doar după ce operatorul de transport rutier de mărfuri a intrat cu un vehicul încărcat pe teritoriul statului membru gazdă şi a descărcat mărfurilor transportate în cadrul acestei operaţiuni.
Aceste condiţii şi prevederi ridică în mod evident mai multe întrebări cu privire la definiţia şi limitarea exactă a acestora.


Întrebare: Când poate efectua un operator de transport rutier de mărfuri o operaţiune de cabotaj?
Răspuns: Un operator de transport rutier de mărfuri poate efectua o operaţiune de cabotaj doar consecutiv încheierii unui transport internaţional. Acest transport poate să aibă punctul de plecare într-un stat membru al UE sau un stat terţ. Toate mărfurile transportate în cadrul acestei operaţiuni trebuie să fi fost descărcate. În situaţia în care livrarea respectivă se compune din mai multe încărcături, cabotajul poate începe abia după descărcarea tuturor mărfurilor.

Întrebare: În ce constă un transport de cabotaj? Pot exista mai multe puncte de preluare şi/sau descărcare?
Răspuns: Termenul de transport trebuie definit în conformitate cu practica uzuală în domeniul transportului rutier de mărfuri. Termenul desemnează transportul unei încărcături de la preluarea mărfurilor până la livrarea acestora la destinatarul menţionat în scrisoarea de trăsură. Un transport poate avea mai multe puncte de preluare sau de livrare.

Întrebare: Când începe termenul de 7 zile şi cum se calculează acesta?
Răspuns: Expresia zile din Regulament se referă la zile calendaristice şi nu numai la un interval de 24 de ore. Astfel intervalul numit la art. 8 al. 2 de şapte zile începe la ora 0:00 a zilei după ultima descărcare a mărfurilor introduse. Ultima descărcare în cadrul transportului final de cabotaj trebuie prin urmare să aibă loc cel mai târziu la ora 24:00 a zilei a şaptea.

Întrebare: Ce înseamnă limitarea de trei zile de la art. 8 al. 3, paragraful 2?
Răspuns: În intervalul de şapte zile operatorii de transport rutier de mărfuri pot efectua operaţiuni de cabotaj fie într-un singur stat membru, fie într-unul sau mai multe state membre. Pot fi realizate cel mult trei operaţiuni de cabotaj. Un operator de transport rutier de mărfuri poate efectua una, două sau toate cele trei operaţiuni de cabotaj nu pe teritoriul statului membru gazdă în care introduce mărfurile, ci în alte state membre. În acest caz este permisă doar o operaţiune de cabotaj într-un stat membru, operaţiune care trebuie sa fie efectuată în termen de trei zile după intrarea vehiculului descărcat pe teritoriul acestui stat membru. În ce priveşte modul de calcul al intervalului de trei zile, se aplică aceeaşi explicaţie ca şi pentru intervalul de şapte zile.

  

Ultima modificare a paginii: 10.03.2012

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii