UNTRR


Cabotajul

Ce este cabotajul?

O întrebare aparent simplă dacă ne uităm în definiţia regulamentului 3118/93: "Orice transportator rutier de mărfuri, în numele unor terţi sau contra cost, care deţine autorizaţia comunitară prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 881/92 şi al cărui conducător auto, dacă este cetăţean al unei ţări necomunitare, deţine un atestat de conducător auto în conformitate cu condiţiile prevăzute în regulamentul menţionat, are dreptul, în conformitate cu condiţiile prevăzute în prezentul regulament, să efectueze, în mod temporar, servicii interne de transport rutier de mărfuri, în numele unor terţi sau contra cost, într-un alt stat membru, denumite în continuare "cabotaj", respectiv "stat membru gazdă", fără să aibă sediul social sau un alt sediu în acesta."

Mai pe scurt, dacă eşti licenţiat - îndeplineşti condiţiile de acces la profesie - şi deţii autorizaţia comunitară prevăzută în regulamentul 881/92 poţi efectua transporturi de marfă în interiorul statului membru pe teritoriul căruia te afli chiar dacă nu ai sediul firmei în acel stat.

Cu toate acestea însă, de-a lungul timpului, s-a constatat că statele membre au introdus tot felul de restricţii plecând, printre altele, de la faptul că termenul "temporar" nu era clar definit în regulament, precum şi datorită aderării unor noi state membre după 2007 şi a diferenţelor existente între acestea şi cele 15 state ale Uniunii Europene, în special datorită diferenţelor cu privire la salarizarea şoferilor şi a taxelor aplicate de noii veniţi în Uniune transportului rutier.

S-a ajuns astfel ca liberalizarea pieţei transporturilor rutiere, care începuse cu regulamentul 881/92 (liberalizarea transporturilor rutier de mărfuri intracomunitare) şi care trebuia să continue cu acest regulament (3118/93 - efectuarea transporturilor în regim de cabotaj), să se îndepărteze de la scopul iniţial.

După îndelungi negocieri s-a ajuns la proiectul de regulament privind accesul la piaţă, regulament care urmează să intre în vigoare la începutul anului 2010.

Ce aduce nou acest regulament?

În primul rând defineşte simplu şi clar cabotajul ca fiind "transportul naţional în numele unui terţ efectuat temporar într-un stat membru gazdă" şi condiţiile pentru efectuarea acestuia:

  • Limitarea în timp - în decurs de maxim şapte zile de la finalizarea unui transport internaţional de mărfuri,
  • Limitarea frecvenţei - maxim trei operaţiuni de cabotaj în perioada dată.

În plus, sunt permise operaţiunile de cabotaj pe ruta de întoarcere, pe teritoriile statelor tranzitate, cu condiţia respectării traseului cel mai scurt şi a condiţiei de şapte zile, transportatorii putând efectua cel mult o cursă în maxim trei zile pe teritoriile statelor membre tranzitate.

De asemenea, sunt prezentate clar documentele care trebuie să se afle la bordul vehiculului şi care sunt dovezile care trebuie prezentate în vederea confirmării transportului internaţional şi a operaţiunilor de cabotaj realizate pe teritoriul statului membru gazdă. Aceste dovezi sunt:

  • (a) numele, adresa şi semnătura expeditorului;
  • (b) numele, adresa şi semnătura operatorului de transport rutier de mărfuri;
  • (c) numele şi adresa destinatarului, precum şi semnătura acestuia şi data livrării, odată ce mărfurile au fost livrate;
  • (d) locul şi data preluării mărfurilor şi locul prevăzut pentru livrare;
  • (e) descrierea curentă a naturii mărfii şi modul de ambalare, precum şi, în cazul mărfurilor periculoase, descrierea general recunoscută a acestora şi numărul de colete, marcajele specifice şi numerele acestora;
  • (f) greutatea brută a mărfurilor sau cantitatea de mărfuri altfel exprimată;
  • (g) numerele de înmatriculare ale autovehiculului şi remorcii.

Totodată, a fost menţinută procedura de salvgardare, astfel orice stat membru poate, în cazul în care constată o perturbare gravă a pieţei transporturilor naţionale, să sesizeze Comisia cu privire la aceasta, să-i comunice informaţiile care au dus la această constatare şi măsurile pe care le are în vedere cu privire la transportatorii rutieri nerezidenţi. Măsurile respective, dacă sunt acceptate de Comisie, se aplică pentru maxim şase luni, pe bază de reciprocitate.

Însă, cea mai importantă dispoziţie a acestui nou regulament este aceea că el prevede liberalizarea completă a cabotajului începând cu 2014.

Ce se întâmplă cu transportatorii români?

România a acceptat, în cursul negocierilor de aderare, tranziţia solicitată de Comisie cu privire la cabotaj. Astfel, transportatorii români nu au voie până la 01.01.2010 să efectueze operaţiuni de cabotaj pe teritoriile celorlalte state membre, acest termen urmând a se extinde până la 01.01.2012 în cazul în care unul sau mai multe state membre ar considera că piaţa lor naţională este afectată de deschiderea cabotajului pentru transportatorii români. Evident că această situaţie este reciprocă.

Din acest punct de vedere, pentru transportatorii români este un lucru bun adoptarea noului regulament, întrucât chiar dacă vor exista state membre care să nu dorească deschiderea pieţei naţionale operaţiunilor de cabotaj în baza regulamentului 3118/93 - deşi nu sunt astfel de intenţii, cel puţin la nivel declarativ - aceasta se va deschide pentru operatorii români de transport - şi reciproc - începând cu 14 mai 2010.

În plus, este de remarcat faptul că dispoziţiile regulamentului se referă la autovehicul, deci la capul tractor, şi specifică cu claritate că nu are importanţă cine deţine semiremorca sau remorca sau care este statul de înmatriculare al acesteia.

De asemenea, trebuie reţinut şi faptul că se precizează clar care sunt transporturile care pot efectua oricâte operaţiuni de cabotaj (transporturi în cont propriu şi transporturi de medicamente, aparate şi echipamente medicale, precum şi al altor articole necesare în cazul situaţiilor de urgenţă, în special în cazul catastrofelor naturale), însă trebuie acordată atenţie şi faptului că dispoziţiile directivei 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii sunt aplicabile operatorilor de transport care efectuează operaţiuni de cabotaj!

Prin acest proiect de regulament se simplifică regulile de acces la piaţă, în special cele privitoare la cabotaj, se introduc o serie de dispoziţii care previn concurenţa neloială şi care armonizează documentele şi sancţiunile aplicabile pentru nerespectarea sa şi, nu în ultimul rând, deschid pieţele transporturilor rutiere naţionale din statele membre transportatorilor români.

 

Pentru informaţii suplimentare puteţi scrie la adresa de e-mail.

 

Ultima modificare a paginii: 11.01.2010

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii