UNTRR


Amendamente la codul vamal ucrainian: sancţiuni majorate

IRU ne informează că începând din 17.01.2012 au intrat în vigoare amendamentele la articolele 351-353 la Codul vamal ucrainian referitoare la creşterea sancţiunilor în cazul mărfurilor neprezentate controlului vamal.

Introducerea acestor amendamente la Codul vamal ucrainian determină o creştere a amenzilor care pot fi impuse persoanelor ce comit astfel de infracţiuni.

Persoanele responsabile de aceste infracţiuni sunt societăţile de transport şi conducătorii auto care pot fi amendaţi cu o sumă ce poate ajunge la 100% sau 200% din valoarea mărfurilor sau a vehiculului.

Articolul 351 sancţionează sustragerea ilegală a mărfurilor sau a vehiculului de la supravegherea vamală.

Articolul 352 sancţionează activitatea frauduloasă, cum ar fi fals în declararea mărfurilor, utilizarea de documente falsificate sau contrafăcute precum şi prezentarea de documente care conţin date eronate şi anume ascunderea de mărfuri în spaţii special concepute în acest scop în interiorul vehiculului sau a încărcăturii.

Articolul 353 sancţionează depozitarea, transportul sau achiziţia de mărfuri sau vehicule în vederea sustragerii controlului vamal.

În cazul contestării sancţiunilor administrative, în special în cazul încălcării regulilor referitoare la tranzit, trebuie urmată o procedură specifică.

În Anexă prezentăm un rezumat privind procedura de contestare a sancţiunilotr administrative în Ucraina.

Pentru evitarea unor sancţiuni vă sfătuim să luati măsuri pentru respectarea procedurilor vamale, în special:

 • asigurativă că mărfurile încărcate sunt corect descrie şi corespund cantităţii, numărului, greutăţii şi mărcilor descrise în documentele de transport, documentele comerciale şi vamale (Carnetul TIR)
 • înscrieţi în CMR, la plecare, o rezervă în cazul în care verificările sunt imposibile
 • întotdeauna prezentaţi vehiculele, mărfurile şi documentele, la birourile vamale respective
 • raportaţi imediat Autorităţilor şi Asociaţiei naţionale orice dificultate sau incident întâmpinat în timpul executării transportului
 • sesizaţi imediat un avocat în Ucraina (vă rugăm să folosiţi reţeaua de asistenţă juridică a IRU: www.iru.org/fr_services_legal).

Anexa

Rezumatul procedurii contestării sancţiunilor administrative în Ucraina

a) Responsabilitatea administrativă

În conformitate cu articolul 358 din Codul Vamal, procedurile administrative sunt generate de emiterea unui Protocol administrativ de către Autorităţile vamale.

Acest demers este de obicei urmat de o anchetă şi se finalizează printr-o Rezoluţie administrativă care poate fi emisă de Autorităţile vamale care efectuează ancheta sau de Tribunal, în funcţie de tipul neregulii. În caz de încălcare a normelor referitoare la tranzit, o Rezoluţie administrativă va fi emisă de Tribunalul regional aflat în circumscripţia Autorităţii vamale care a iniţiat procedura administrativă (Articolul 386 din Codul Vamal).

În conformitate cu articolul 366 din Codul Vamal, Drepturile unei persoane (transportator sau şofer) împotriva căruia este iniţiată o procedură administrativă sunt următoarele:

 • Să aibă acces la documentele referitoare la cazul respectiv;
 • Să primească copii ale hotărârilor judecătoreşti, ordonanţelor, a altor documente;
 • Să participe la procedurile judiciare, să furnizeze probe, obiecţiuni, explicaţii verbale sau scrise;
 • Sa facă apel împotriva deciziei Autorităţii vamale sau a Tribunalului;
 • Alte drepturi prevăzute de lege.

În conformitate cu articolul 393 din Codul Vamal şi Articolul 288 din Codul administrativ, persoana împotriva căruia este emisă o Rezoluţie administrativă poate contesta într-un termen de 10 zile începând de la data primirii Rezoluţiei administrative şi să se adreseze fie Autorităţii vamale superioare ( în cazul în care Rezoluţia este emisă de un birou vamal regional), fie Curţii Supreme ( în cazul în care Rezoluţia este emisă de Tribunal). Termenul menţionat mai sus de 10 zile poate fi prelungit de Autorităţile vamale sau de Tribunal în cazul unor motive valabile.

b) Cererea către Procuror

În conformitate cu articolul 394 din Codul Vamal, legalitatea şi valabilitatea Rezoluţiei unei Autorităţi vamale poate fi verificată de Tribunal sau de Autoritatea vamală superioară, urmare unei cereri depuse pe lângă un Procuror.

O persoană poate depune o plângere pe lângă un Procuror. Această plangere trebuie să conţina cel puţin următoarele informaţiile:

 • numele şi prenumele,
 • locul de reşedinţă
 • obiectul cererii şi
 • data şi semnătura.

Trebuiesc anexate documente/rezoluţii relevante referitoare la această plângere. Plângerile anonime nu sunt acceptate (Legea ucrainiană din 02.10.1996 "La cererea cetăţenilor").

Se recomandă trimiterea plângerilor iniţiale la Parchetul regional, municipal sau la cel al circumscripţiei respective (Regulamentul Parchetului General). Solicitantul poate în plus să conteste deciziile Parchetelor inferioare şi să adreseze plângerea sa Parchetului general ucrainian sau direct la Tribunal.

Este de competenţa Tribunalului/Autorităţii vamale să ia una din deciziile următoare:

 • Rezoluţia să rămană neschimbată şi plângerea prezentată nu este satisfăcătoare;
 • Rezoluţia este anulată şi prezentată unei noi examinări;
 • Rezoluţia este anulată şi dosarul închis; sau
 • Sancţiunea este schimbată (dar ea nu poate fi majorată).

Această decizie trebuie să fie trimisă în copie persoanei respective, într-un termen de 3 zile începând de la data deciziei.

Cererea adresată Procurorului trebuie să fie luată în considerare de către Autorităţile competente într-un termen de 10 zile începând cu data primirii.

Cererea adresată Procurorului suspendă executarea Rezoluţiei Autorităţii vamale până în momentul când aceasta este luată în evidenţă.

Procurorul este responsabil de a supraveghea executarea legii în cadrul procedurilor administrative, dar el nu poate lua decizii atunci când obiectul are aceeaşi neregulă.

Ultima modificare a paginii: 07.02.2012

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii