UNTRR


Europa în mișcare - Comisia Europeană anunță inițiativele sale legislative în domeniul transportului rutier

Comisia Europeană a anunțat astăzi, 31.05.2017, propunerile sale legislative în domeniul transportului rutier, în cadrul pachetului intitulat “Europa în mișcare” - măsuri pentru o mobilitate curată, competitivă și conectată.

Comisia Europeană intenționează o modernizare fundamentală a mobilității și transportului european. Scopul este de a ajuta sectorul să rămână competitiv printr-o tranziție echitabilă din punct de vedere social către energia curată și digitalizare.

"Europa în mișcare" este un set amplu de inițiative prin care CE urmărește:

- creșterea siguranței traficului;

- încurajarea tarifării inteligente a drumurilor;

- Reducerea emisiilor de CO2, a poluării aerului și a congestiei;

- Reducerea birocrației pentru întreprinderi;

- Combaterea angajării ilegale și asigurarea unor condiții și perioade de odihnă adecvate pentru angajați.

Comisia Europeană consideră că beneficiile pe termen lung ale măsurilor propuse se vor extinde cu mult dincolo de sectorul transporturilor prin promovarea creșterii, crearea de locuri de muncă, consolidarea corectitudinii sociale, extinderea opțiunilor consumatorilor și plasarea fermă a Europei pe calea către emisii zero.

Având în vedere că sectorul transporturilor europene se confruntă cu o serie de transformări tehnologice, economice și sociale, al căror ritm se accelerează, Comisia Europeană consideră că folosirea acestor schimbări este esențială pentru a asigura o Europă care protejează, întărește și apără - o prioritate politică pentru Comisia Juncker. În acest scop, Comisia a adoptat astăzi o strategie pe termen lung pentru a transforma aceste provocări în oportunități și pentru a oferi o mobilitate inteligentă, echitabilă din punct de vedere social și competitivă până în 2025. UE va conduce această tranziție printr-o legislație dedicată și măsuri de sprijin, inclusiv investiția în infrastructură, cercetare și inovare.

Acest demers legislativ european cuprinde o primă serie de 8 inițiative legislative care vizează în mod specific transportul rutier. Propunerile Comisiei Europene urmăresc  îmbunătățirea funcționării pieței transportului rutier de mărfuri, precum și îmbunătățirea condițiilor sociale și de muncă ale angajaților din acest sector. În acest sens, CE intenționează intensificarea controalelor privind aplicarea legii, combaterea practicilor ilegale de angajare, reducerea poverii administrative a întreprinderilor și clarificarea normelor existente, de exemplu în ceea ce privește aplicarea legilor naționale privind salariile minime.

De asemenea, Comisia intenționează să promoveze soluții de facilitare a mobilității, astfel încât cetățenii și întreprinderile să poată călători ușor în întreaga Europă. De exemplu, interoperabilitatea între sistemele de taxare va permite utilizatorilor de drumuri să conducă în întreaga UE fără a fi nevoiți să se preocupe de diferite formalități administrative. Specificațiile comune pentru datele privind informațiile referitoare la transportul public vor permite, de asemenea, călătorilor să-și planifice mai bine călătoria și să urmeze cea mai bună rută, chiar dacă traversează o frontieră.

Acest prim set de 8 propuneri va fi completat în următoarele 12 luni de alte propuneri, inclusiv standardele privind emisiile după 2020 pentru autoturisme și autoutilitare, precum și primele standarde de emisii pentru camioane. Aceste propuneri urmăresc continuarea inovării; îmbunătățirea competitivității, reducerea emisiilor de CO2, îmbunătățirea calității aerului și a sănătății publice și creșterea siguranței transportului.

Cele mai importante documente politice și propuneri legislative ale CE privind transporturile rutiere, care urmează să fie publicate de CE:

 • Taxarea inteligentă a infrastructurii rutiere - revizuirea Directivei Eurovinietei(1996/62/CE-MOVE)
 • Promovarea serviciului european de taxare electronică (EETS) - Reformarea directivei privind interoperabilitatea sistemelor electronice de taxare rutieră în Comunitate (2004/52 - MOVE)
 • Îmbunătățirea accesului la piața transportului rutier de mărfuri din UE - revizuirea Regulamentelor privind accesul la piața transportului rutier de mărfuri și accesul ocupația de întreprindere de transport rutier (1071 și 1072/2009 - MOVE)
 • Revizuirea Directivei privind utilizarea vehiculelor închiriate pentru transporturi internaționale (2006/1 - MOVE)
 • Consolidarea legislației sociale în domeniul transportului rutier (Revizuirea Directivei 2006/22 / CE privind implementarea legislației sociale - MOVE + lege specială (Lex specialis) privind detașarea lucrătorilor în transportul rutier, inclusiv măsuri specifice de implementare - MOVE (în colaborare cu EMPL)
 • Consolidarea legislației sociale în domeniul transportului rutier - Revizuirea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 privind perioadele de conducere și de odihnă și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 privind tahograful - MOVE
 • Inovare - Agenda strategică de cercetare și inovare în domeniul transporturilor (RTD / MOVE) (SWD)
 • Informații de călătorie multimodale - act delegat în temeiul Directivei ITS 2010/40 / EU - MOVE
 • Propunere de sistem de monitorizare și raportare pentru camioane și autobuze - CLIMA - pe baza propunerii de procedură de certificare a emisiilor de CO2 provenite de la camioane și autobuze (GROW)
 • Raport de evaluare a Directivei privind calitatea carburanților - CLIMA
 • Revizuirea directivei privind informarea consumatorilor privind economia de combustibil și emisiile de CO2 ale noilor autoturisme (1999/94) - CLIMA

Ultimele informații, obținute de UNTRR pe surse, privind conținutul inițiativelor legislative care vor fi publicate astăzi de CE, pot fi consulate în link-ul alăturat:

Modificări de ultimă oră la Bruxelles privind pachetul de mobilitate - care este viitorul transportatorilor estici în UE? 

UNTRR urmărește procesul legislativ european cu privire la propunerile CE în domeniul transporturilor, continuând să informeze transportatorii români și să acționeze în vederea reprezentării intereselor acestora.

ULTIMA ORA!!!!

Consultați aici Pachetul Rutier publicat astăzi, 31.05.2017, de Comisia Europeană

Ultima modificare a paginii: 31.05.2017

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii