UNTRR


22.08.2018- Informare privind Ședința de plen a Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Transporturilor

In data de 22.08.2018 la sediul Ministerului Transportului a avut loc ședința de plen a Comisiei de Dialog Social în cadrul căreia au fost dezbătute actele legislative trecute pe Ordinea de zi.


La ședință au participat reprezentanți ai Ministerului Transportului, Autorității Rutiere Române, patronate si sindicate.

În deschiderea ședinței, partenerii sociali au fost informați cu privire la ordinea de zi și actele s-au discutat în altă ordine cronologică decât cea transmisă inițial, proiectul de Ordinul de modificare a Normelor metodologice la OG 27/2011 s-a discutat ultimul pentru că partenerii sociali au solicitat să fie continuată ședința subcomisiei din data de 21.08.2018 în vederea analizei punctuale a propunerilor înaintate de partenerii sociali.

Ordinea de zi și rezoluția actelor propuse:

1. Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2018 -2022 – la solicitarea CNS Cartel Alfa, retras de pe ordinea de zi pentru a fi dezbătut în ședința subcomisiei de specialitate ce se va desfășura în data de 24 august 2018

2. Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome ”Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Rezoluția:
-    Au fost de acord cu promovarea în forma prezentată – UGIR, CNS Cartel Alfa, CSN Meridian, CNSLR Frăția, CONPIROM, CP Concordia, CNPR

2. Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea Anexei nr. 1 ”Norme privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto” la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733 din 25 aprilie 2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 bis din 13 mai 2013.

Rezoluția:
-    Abținere: CNS Cartel Alfa, CSN Meridian, CNSLR Frăția, CONPIROM, CP Concordia, CNPR, CNIPMMR
-    Nu a fost de acord cu promovarea în forma prezentată – PNR
-    A fost de acord cu promovarea în forma prezentată – UGIR

3. Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor şi al ministrului afacerilor interne privind instituirea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi în zilele de sărbătoare legală.

Rezoluția:
UNTRR a solicitat de 4 ani actualizarea HG 1777/2004 pentru că CNAIR și Poliția rutieră au interpretări diferite ale zilelor de sărbătoare legală. CNAIR consideră zile de sărbătoare legală cf. HG 1777/ 2004 iar poliția rutieră conform Codului muncii. 1 iunie, 30 noiembrie și 24 ianuarie nu sunt trecute în HG 1777/2004 și mulți transportatori de transport marfă au fost amendați de către poliția rutieră pentru că nu au respectat restricțiile cf. Codului Muncii, unde aceste zile apar ca sărbătoare legală. Acest Proiect de Ordin elimină interpretarea diferită a autorităților de control.

Au fost de acord cu promovarea în forma prezentată cu amendamentul PNR – UGIR, CNS Cartel Alfa, CSN Meridian, CNSLR Frăția, CONPIROM, CP Concordia, CNPR;
Nu au fost de acord cu promovarea în forma prezentată – PNR, CNIPMMR.

4. Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului afacerilor interne publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Rezoluția:
Pentru acest Proiect UNTRR a solicitat constituirea unei subcomisi CDS în data de 4 mai 2018 în care proiectul s-a dezbătut articol cu articol și în urma dezbaterii au fost agreate majoritatea propunerilor UNTRR. Proiectul a fost rescris conform  observațiilor UNTRR. Forma discutată azi este a 3 a oară în CDS după ce MAI și MDRAP au venit cu alte completări. În actul supus dezbaterii azi propunerile UNTRR au fost menținute. Aici pentru propunerile UNTRR

Partenerii sociali au fost de acord cu promovarea acestora în forma prezentată

5. Proiectul de Ordin comun al ministrului transporturilor și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice pentru aprobarea Normelor privind eficientizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică implementate de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Rezoluția:
Partenerii sociali au fost de acord cu promovarea acestora în forma prezentată

6. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor

Rezoluția:
Partenerii sociali au fost de acord cu promovarea acestora în forma prezentată
-    Nu au fost de acord cu promovarea în forma prezentată – PNR, CNIPMMR.

8. Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare

Rezoluția:
In cadrul ședinței subcomisiei pe marginea proiectului de Ordin MT privind următorul program de transport interjudețean de persoane prin servicii regulate, UNTRR a sustinut ca acest proiect de ordin trebuie sa reprezinte o tranzitie catre liberalizare, conform propunerii CE de modificare a Regulamentului 1073/2009 si avand in vedere prevederile Regulamentului 1370/2007 privind atribuirea de contracte de servicii publice de transport rutier de persoane. De asemenea, UNTRR a propus ca pe lângă criteriul privind vechimea parcului, să se acorde punctaj și pentru criteriul privind Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii. Observațiile UNTRR la Proiectul de Ordin MT cuprinzând propuneri privind următorul program de transport interjudețean de persoane prin servicii regulate au fost depuse la MT prin scrisoarea atașată. Aici solicitarea UNTRR

 

Ultima modificare a paginii: 22.08.2018

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii